ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85082
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3317
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in mixed deciduous forest. Fruits green, orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

701
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6136 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
2. 6210 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
3. 9006 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
4. 10615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 217
5. 11567 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Suksathan 1177
6. 14351 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 437
7. 14612 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 824
8. 17541 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Boonchai 41
9. 32012 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Pranee Palee 951
10. 34039 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
11. 36615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 1935
12. 40495 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09-17
13. 37539 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06-358
14. 39823 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
15. 45224 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS678
16. 46636 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
17. 48103 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
18. 48251 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
19. 50858 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3589
20. 50951 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3684
21. 51497 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 7567
22. 52174 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri & N. Romkham 1416
23. 54026 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8204
24. 56180 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8950
25. 56914 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 9224
26. 61896 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Ling Shein Man 087284
27. 62128 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS447
28. 68529 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2893
29. 73166 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
30. 75110 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
31. 75169 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
32. 76959 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
33. 80754 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
34. 81027 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097400
35. 81028 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097563
36. 81048 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7229
37. 81744 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11779
38. 81955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11988
39. 82085 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12117
40. 82779 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
41. 82877 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12261
42. 82955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12339
43. 84100 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
44. 104201 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Kamonnate 736
45. 105586 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7014
46. 106361 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 816
47. 106995 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 707
48. 116514 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-138
49. 117401 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 987
50. 117403 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 989
51. 134638 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3273
52. 135177 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3343
53. 135202 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3368
54. 136420 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3445
55. 136428 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3453
56. 136453 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3478

ปิด

QR code