ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 85290
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Connarus semidecandrus Jack
Family name

ชื่อวงศ์

CONNARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7938
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber by stream; fruits orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 553 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 553
2. 992 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 992
3. 3384 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3384
4. 3182 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3182
5. 3468 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 3468
6. 8013 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8013
7. 8947 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 8947
8. 9333 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 9333
9. 10836 Connarus semidecandrus Jack W. Nanakorn et al. 10836
10. 14295 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri 866
11. 17858 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 509
12. 23854 Connarus semidecandrus Jack C. Glamwaewwong 550
13. 31216 Connarus semidecandrus Jack P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2891
14. 35755 Connarus semidecandrus Jack S. Intamusik 156
15. 35881 Connarus semidecandrus Jack Jatupol K. 08-222
16. 36201 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri & C. Lakoet 3691
17. 37154 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 2036
18. 44657 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2649
19. 44658 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1447
20. 47106 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi 3596
21. 47156 Connarus semidecandrus Jack Chusie KY78
22. 49364 Connarus semidecandrus Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1050
23. 49867 Connarus semidecandrus Jack M. Norsaengsri 6387
24. 52368 Connarus semidecandrus Jack M. Pinyosak & P. Wessumritt 87
25. 59985 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2144
26. 66033 Connarus semidecandrus Jack K. Srithi 135
27. 66440 Connarus semidecandrus Jack W. Pongamornkul 3432
28. 68532 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2896
29. 84815 Connarus semidecandrus Jack K. Kertsawang 2301
30. 91218 Connarus semidecandrus Jack W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3656
31. 100742 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-345
32. 117854 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-224
33. 117914 Connarus semidecandrus Jack C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-284
34. 130931 Connarus semidecandrus Jack S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1204
35. 130934 Connarus semidecandrus Jack S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1207

ปิด

QR code