ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85427
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia bracteata (Benth.) Baker
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8075
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; flowers green with red out growth.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7360 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 7360
2. 6940 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker P. Panyachan s.n.
3. 8437 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8437
4. 8441 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Nanakorn et al. 8441
5. 9895 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Pongamornkul 4
6. 11869 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Sasrirat 74
7. 15790 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 902
8. 16194 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Intamusik 62
9. 20656 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 1264
10. 29673 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi 952
11. 37492 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 06-309
12. 40533 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 08-161
13. 40798 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 3209
14. 41288 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker S. Watthana 3300
15. 41690 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 09-169
16. 41761 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker J.F. Maxwell 09-242
17. 42935 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3510
18. 42854 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi & M. Tanaros 3429
19. 45263 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6304
20. 47071 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi 3561
21. 47886 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 7054
22. 48016 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Norsaengsri 7184
23. 55504 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Sawai & Rob s.n.
24. 59422 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Romklao Botanical Garden 0028/2553
25. 63102 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Li Jianwu 1015
26. 63965 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker M. Pinyosak & P. Wessumritt 126
27. 70992 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 220
28. 71287 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 996
29. 71476 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1013
30. 71553 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1090
31. 75672 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. Tanming 560
32. 92860 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker N. Turreira Garcia 603
33. 92938 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker D. Argyriou 26
34. 93069 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker N. Turreira-Garcia 123
35. 93277 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker D. Argyriou 552
36. 96189 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4374
37. 96096 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4280
38. 108669 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5273
39. 110526 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5642
40. 111321 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-269
41. 111956 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9184
42. 115943 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180718-30
43. 115665 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180124-21
44. 116100 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180914-12
45. 118813 Bauhinia bracteata (Benth.) Baker K. Wangwasit 180123-9

ปิด

QR code