ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85481
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sauropus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8180
Collected date

วันที่เก็บ

24 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; flowers greenish; fruits hairy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6941 Sauropus sp. S. Watthana et al. s.n.
2. 11282 Sauropus sp. Thon 12
3. 19513 Sauropus sp. W. Pongamornkul 680
4. 20242 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1301
5. 20212 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1271
6. 20235 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1294
7. 20286 Sauropus sp. M. Norsaengsri 1345
8. 27920 Sauropus sp. K. Wangwasit 050616-17
9. 31706 Sauropus sp. C. Maknoi 1664
10. 36666 Sauropus sp. C. Maknoi 1986
11. 37266 Sauropus sp. C. Maknoi 2380
12. 41246 Sauropus sp. S. Watthana 3236
13. 45893 Sauropus sp. C. Maknoi 3709
14. 46927 Sauropus sp. M. Tanaros 400
15. 47179 Sauropus sp. Chusie KY239
16. 48003 Sauropus sp. M. Norsaengsri 7171
17. 48445 Sauropus sp. Gen Murata T-17042
18. 48782 Sauropus sp. Shunsuke Tsugaru T-61791
19. 53744 Sauropus sp. C. Maknoi 3025
20. 54536 Sauropus sp. P. Chantaranothai s.n.
21. 54537 Sauropus sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
22. 55790 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5503
23. 59030 Sauropus sp. Li-Jianwu 326
24. 59709 Sauropus sp. S. Klongngern 04
25. 62468 Sauropus sp. Romklao Botanical Garden 0408/2555
26. 62606 Sauropus sp. W. Pongamornkul 2859
27. 63451 Sauropus sp. M. Norsaengsri 6703
28. 63539 Sauropus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6591
29. 63884 Sauropus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9902
30. 66272 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3310
31. 66797 Sauropus sp. M. Norsaengsri 10395
32. 67015 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3597
33. 67559 Sauropus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 826
34. 67730 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5788
35. 67763 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5821
36. 67789 Sauropus sp. M. Norsaengsri 5847
37. 71348 Sauropus sp. W. Pongamornkul 3788
38. 73106 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11274
39. 73950 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11480
40. 74850 Sauropus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10831
41. 75518 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095229
42. 75851 Sauropus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095291
43. 77594 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11523
44. 77815 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-30
45. 79103 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-298
46. 79243 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-438
47. 80370 Sauropus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-185
48. 80656 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4513
49. 80661 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4518
50. 82348 Sauropus sp. S. Watthana 4337
51. 81930 Sauropus sp. M. Norsaengsri 11963
52. 83871 Sauropus sp. S. Sawangsawat 585
53. 83913 Sauropus sp. S. Sawangsawat 627
54. 84084 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4870
55. 84179 Sauropus sp. W. Pongamornkul 4965
56. 84847 Sauropus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3925
57. 84848 Sauropus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3926
58. 85424 Sauropus sp. C. Maknoi 8072
59. 85511 Sauropus sp. C. Maknoi 8210
60. 85596 Sauropus sp. C. Maknoi 8295
61. 85616 Sauropus sp. C. Maknoi 8315
62. 85649 Sauropus sp. C. Maknoi 8348
63. 85654 Sauropus sp. C. Maknoi 8353
64. 85668 Sauropus sp. W. Pongamornkul 5009
65. 85710 Sauropus sp. W. Pongamornkul 5051
66. 86140 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-144
67. 86641 Sauropus sp. W. Tanming 864
68. 87295 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-137
69. 88748 Sauropus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 598
70. 91019 Sauropus sp. N. Muangyen 1029
71. 91035 Sauropus sp. N. Muangyen 1045
72. 91760 Sauropus sp. N. Muangyen 1128
73. 91778 Sauropus sp. N. Muangyen 1146
74. 93009 Sauropus sp. N. Turreira-Garcia 249
75. 93547 Sauropus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5730
76. 94419 Sauropus sp. N. Muangyen 1546
77. 98140 Sauropus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-020
78. 98586 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-063
79. 98589 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-066
80. 98718 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-195
81. 98913 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-390
82. 101712 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6253
83. 101675 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6216
84. 104488 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6265
85. 104642 Sauropus sp. C. Maknoi 5786
86. 104960 Sauropus sp. C. Maknoi 6117
87. 105453 Sauropus sp. C. Maknoi 6796
88. 108322 Sauropus sp. W. Pongamornkul 6530
89. 108534 Sauropus sp. T. Choopan et al. 2017-183
90. 109796 Sauropus sp. TLBG 129
91. 109886 Sauropus sp. TLBG 444
92. 110162 Sauropus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1035
93. 110869 Sauropus sp. N. Muangyen 2084
94. 111485 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-008
95. 111520 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-043
96. 111614 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-137
97. 111749 Sauropus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-269

ปิด

QR code