ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 8892
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ostodes paniculata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma khang dong
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8892
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 295 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 295
2. 641 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 641
3. 6072 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6072
4. 6168 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6168
5. 6669 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6669
6. 6904 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 6904
7. 8881 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 8881
8. 9054 Ostodes paniculata Blume P. Thongson 28
9. 9719 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 9719
10. 10884 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 10884
11. 13839 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 542
12. 14017 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga & S. Watthana 683
13. 14549 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 761
14. 14618 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 830
15. 15331 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 438
16. 17026 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1343
17. 18542 Ostodes paniculata Blume P. Suksathan 2869
18. 17863 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 514
19. 18090 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1643
20. 18620 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga 1780
21. 21168 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga & C. Maknoi 2042
22. 22746 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2478
23. 22801 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 162
24. 28333 Ostodes paniculata Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-10
25. 28923 Ostodes paniculata Blume W. Nanakorn et al. 28923
26. 31082 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2757
27. 31669 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi 1044
28. 37706 Ostodes paniculata Blume J.F. Maxwell 06-651
29. 49787 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 6306
30. 51794 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7848
31. 52531 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1610
32. 54825 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1818
33. 56160 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8930
34. 59239 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9776
35. 61593 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Man 087220
36. 61864 Ostodes paniculata Blume Ling Shein Man 087282
37. 67683 Ostodes paniculata Blume Jatupol K. 950
38. 69682 Ostodes paniculata Blume V. Nguanchoo 221
39. 69745 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090403
40. 71787 Ostodes paniculata Blume Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091009
41. 73601 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 04011
42. 73709 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 04119
43. 75546 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094499
44. 75995 Ostodes paniculata Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095344
45. 79702 Ostodes paniculata Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097766
46. 80766 Ostodes paniculata Blume K. Phoutthavong et al. 544
47. 81978 Ostodes paniculata Blume M. Norsaengsri 12011
48. 87067 Ostodes paniculata Blume C. Glamwaewwong 360/58
49. 91143 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3510
50. 90805 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3413
51. 98633 Ostodes paniculata Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-110
52. 112236 Ostodes paniculata Blume P. Panyadee 163
53. 117012 Ostodes paniculata Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-205
54. 118832 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 410
55. 123889 Ostodes paniculata Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5811
56. 126195 Ostodes paniculata Blume N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028941
57. 127970 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 806
58. 128151 Ostodes paniculata Blume K. Inthamma 1009
59. 129240 Ostodes paniculata Blume Akharasit Bunsongthae 61
60. 133280 Ostodes paniculata Blume S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1068
61. 133774 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 7670
62. 134208 Ostodes paniculata Blume P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3642
63. 136018 Ostodes paniculata Blume W. Pongamornkul 7980
64. 138969 Ostodes paniculata Blume W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3848

ปิด

QR code