ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85644
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tarenna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8343
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6423 Tarenna sp. W. Nanakorn et al. 6423
2. 6867 Tarenna sp. W. Nanakorn et al. 6867
3. 14952 Tarenna sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 492
4. 16771 Tarenna sp. C. Puff 990919.1.3
5. 17287 Tarenna sp. P. Suksathan 2596
6. 25956 Tarenna sp. P. Suksathan 3613
7. 36889 Tarenna sp. P. Wessumritt 96
8. 37609 Tarenna sp. J.F. Maxwell 06-541
9. 37960 Tarenna sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3037
10. 45176 Tarenna sp. M. Tanaros 579
11. 46426 Tarenna sp. P. Wessumritt 96
12. 48271 Tarenna sp. M. Norsaengsri 6514
13. 57700 Tarenna sp. C. Maknoi 4118
14. 63548 Tarenna sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6600
15. 66488 Tarenna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3307
16. 66559 Tarenna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3379
17. 66641 Tarenna sp. C. Maknoi 4143
18. 66690 Tarenna sp. C. Maknoi 4191
19. 68360 Tarenna sp. C. Maknoi 4463
20. 83025 Tarenna sp. M. Norsaengsri 12409
21. 88924 Tarenna sp. C. Maknoi 8525
22. 96994 Tarenna sp. C. Maknoi 4814
23. 100745 Tarenna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-348
24. 123365 Tarenna sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-359
25. 126914 Tarenna sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4156
26. 127157 Tarenna sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1888
27. 129402 Tarenna sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4260
28. 130960 Tarenna sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1233
29. 132080 Tarenna sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2889
30. 132720 Tarenna sp. A. Nuammee 598
31. 133185 Tarenna sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 973
32. 133286 Tarenna sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1074
33. 134053 Tarenna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3518
34. 134073 Tarenna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3538
35. 134587 Tarenna sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3222
36. 137219 Tarenna sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103151
37. 137220 Tarenna sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103300
38. 138856 Tarenna sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3735
39. 140110 Tarenna sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10156

ปิด

QR code