ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 85703
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5044
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jun 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5-2 m high in dry evergreen forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

152    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10092 Croton sp. T. Tatiya s.n.
2. 16003 Croton sp. S. Watthana 697
3. 18806 Croton sp. W. Nanakorn 1077
4. 23881 Croton sp. W. Nanakorn et al. 23881
5. 30335 Croton sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1290
6. 31015 Croton sp. K. Kertsawang 721
7. 39592 Croton sp. M. Norsaengsri 4681
8. 44352 Croton sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0201
9. 44537 Croton sp. Zhou Shi-shun 2806
10. 44921 Croton sp. Yaovanit Polpim HN1109
11. 45085 Croton sp. M. Tanaros 487
12. 46086 Croton sp. C. Maknoi 3781
13. 46087 Croton sp. C. Maknoi 3782
14. 46457 Croton sp. W. Pongamornkul 2532
15. 47954 Croton sp. M. Norsaengsri 7122
16. 47955 Croton sp. M. Norsaengsri 7123
17. 51035 Croton sp. W. Pongamornkul 2641
18. 51079 Croton sp. W. Pongamornkul 2685
19. 52773 Croton sp. C. Maknoi 2942
20. 53802 Croton sp. C. Maknoi 3083
21. 53811 Croton sp. C. Maknoi 3092
22. 53827 Croton sp. C. Maknoi 3108
23. 54578 Croton sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 55404 Croton sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8392
25. 56186 Croton sp. M. Norsaengsri 5757
26. 57134 Croton sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 249
27. 57707 Croton sp. C. Maknoi 4126
28. 58218 Croton sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8750
29. 58899 Croton sp. Zhou-Shishun 2806
30. 59843 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0234/2555
31. 61935 Croton sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087330
32. 62344 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0631/2555
33. 62356 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0643/2555
34. 62407 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0347/2554
35. 62446 Croton sp. Romklao Botanical Garden 0386/2554
36. 62605 Croton sp. W. Pongamornkul 2858
37. 63565 Croton sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6638
38. 63694 Croton sp. M. Norsaengsri 3640
39. 63696 Croton sp. M. Norsaengsri 3642
40. 63841 Croton sp. P. Thongson 26
41. 64008 Croton sp. S. Sawangsawat 54
42. 64068 Croton sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7000
43. 64464 Croton sp. W. Pongamornkul 3013
44. 65015 Croton sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6246
45. 65489 Croton sp. K. Srithi 139
46. 66235 Croton sp. W. Pongamornkul 3273
47. 67167 Croton sp. Jatupol K. & C. Maknoi 570
48. 67745 Croton sp. M. Norsaengsri 5803
49. 67785 Croton sp. M. Norsaengsri 5843
50. 68074 Croton sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0342
51. 68497 Croton sp. C. Maknoi 4600
52. 70364 Croton sp. C. Maknoi 3231
53. 70372 Croton sp. C. Maknoi 3239
54. 72057 Croton sp. W. Pongamornkul 03937
55. 74897 Croton sp. C. Maknoi 6543
56. 75096 Croton sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2478
57. 77749 Croton sp. M. Norsaengsri 11668
58. 77752 Croton sp. M. Norsaengsri 11671
59. 79044 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-240
60. 79137 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-332
61. 79231 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-426
62. 79697 Croton sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097148
63. 79710 Croton sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097107
64. 80546 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-361
65. 80302 Croton sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-118
66. 82128 Croton sp. M. Norsaengsri 12160
67. 84150 Croton sp. W. Pongamornkul 4936
68. 84714 Croton sp. K. Kertsawang 3495
69. 85799 Croton sp. W. Pongamornkul et al. 5138
70. 86129 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-133
71. 86199 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-203
72. 86951 Croton sp. C. Glamwaewwong 244/58
73. 87431 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-273
74. 88917 Croton sp. C. Maknoi 8518
75. 89046 Croton sp. N. Muangyen 637
76. 90098 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-21
77. 91085 Croton sp. N. Muangyen 1095
78. 91818 Croton sp. N. Muangyen 1186
79. 92037 Croton sp. K. Kertsawang 3602
80. 92662 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-053
81. 92706 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-097
82. 94385 Croton sp. N. Muangyen 1512
83. 94636 Croton sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4005
84. 95254 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-293
85. 95255 Croton sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-294
86. 95594 Croton sp. W. Pongamornkul 5955
87. 95638 Croton sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 5999
88. 97053 Croton sp. P. Phaosrichai 437
89. 102010 Croton sp. K. Kertsawang 4274
90. 102591 Croton sp. V. Nguanchoo 851
91. 104522 Croton sp. W. Pongamornkul 6299
92. 105286 Croton sp. C. Maknoi 6522
93. 105905 Croton sp. W. Pongamornkul 6518
94. 106271 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 727
95. 106329 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 784
96. 106853 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 564
97. 106954 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 665
98. 107041 Croton sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 753
99. 108332 Croton sp. W. Pongamornkul 6540
100. 110686 Croton sp. N. Muangyen 1892
101. 111023 Croton sp. K. Kertsawang 4592
102. 112280 Croton sp. Buasroi Mala 15
103. 113018 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6623
104. 113036 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6641
105. 113104 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6709
106. 113131 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6736
107. 113155 Croton sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6758
108. 113530 Croton sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-231
109. 113948 Croton sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-198
110. 115464 Croton sp. C. Maknoi 5382
111. 115944 Croton sp. K. Wangwasit 180718-31
112. 116460 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-084
113. 116412 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-036
114. 116415 Croton sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-039
115. 117080 Croton sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-273
116. 117083 Croton sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-276
117. 117598 Croton sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1690
118. 118320 Croton sp. K. Inthamma 208
119. 118690 Croton sp. K. Kertsawang 3996
120. 118994 Croton sp. K. Inthamma 581
121. 121846 Croton sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1181
122. 121923 Croton sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1258
123. 121932 Croton sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1267
124. 121996 Croton sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1331
125. 122576 Croton sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1536
126. 122931 Croton sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-401
127. 122989 Croton sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-460
128. 123515 Croton sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-053
129. 125042 Croton sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 664
130. 125309 Croton sp. W. Pongamornkul 7052
131. 125508 Croton sp. N. Muangyen 3589
132. 127355 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1987
133. 128007 Croton sp. K. Inthamma 843
134. 128719 Croton sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2159
135. 129736 Croton sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4594
136. 130213 Croton sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2389
137. 132045 Croton sp. W. Thammarong & N. Toolmal 2854
138. 132245 Croton sp. W. Pongamornkul 7337
139. 132259 Croton sp. W. Pongamornkul 7351
140. 132489 Croton sp. W. Pongamornkul 7331
141. 132490 Croton sp. W. Pongamornkul 7332
142. 132606 Croton sp. W. Pongamornkul 7543
143. 133783 Croton sp. S. Kantasa K 56
144. 133796 Croton sp. S. Kantasa K 69
145. 134289 Croton sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3723
146. 137699 Croton sp. K. Inthamma 1283
147. 136320 Croton sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 239
148. 136836 Croton sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103906
149. 137508 Croton sp. K. Inthamma 1016
150. 137870 Croton sp. K. Inthamma 1454
151. 139799 Croton sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4040
152. 140178 Croton sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10225

ปิด

QR code