ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85785
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul et al. 5124
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30-40 cm high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

81    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12188 Persicaria sp. W. La-ongsri 21
2. 45716 Persicaria sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
3. 46378 Persicaria sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 34
4. 47851 Persicaria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 193
5. 50908 Persicaria sp. S. Watthana 3641
6. 59570 Persicaria sp. Romklao Botanical Garden 0176/2554
7. 77554 Persicaria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10976
8. 77690 Persicaria sp. M. Norsaengsri 11609
9. 79197 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-392
10. 79257 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-452
11. 80084 Persicaria sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097931
12. 80285 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-101
13. 80538 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-353
14. 83768 Persicaria sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2795
15. 84701 Persicaria sp. K. Kertsawang 3482
16. 86621 Persicaria sp. W. Tanming 844
17. 86629 Persicaria sp. W. Tanming 852
18. 91974 Persicaria sp. K. Kertsawang 3539
19. 91975 Persicaria sp. K. Kertsawang 3540
20. 92651 Persicaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-042
21. 96252 Persicaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4437
22. 98184 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-064
23. 98553 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-030
24. 102588 Persicaria sp. V. Nguanchoo 848
25. 104365 Persicaria sp. S. Kamonnate 912
26. 106214 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 670
27. 107354 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-117
28. 107540 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-325
29. 107551 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-337
30. 107574 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-361
31. 107582 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-369
32. 110176 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1049
33. 110807 Persicaria sp. N. Muangyen 2020
34. 111416 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-364
35. 111607 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-130
36. 111715 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-235
37. 111731 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-251
38. 111743 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-263
39. 113321 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-22
40. 113434 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-135
41. 113829 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-079
42. 113967 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-217
43. 114020 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-270
44. 116558 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-182
45. 116571 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-195
46. 116714 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-337
47. 118266 Persicaria sp. K. Inthamma 154
48. 118447 Persicaria sp. K. Inthamma 346
49. 118616 Persicaria sp. K. Kertsawang 3922
50. 118950 Persicaria sp. K. Inthamma 537
51. 120807 Persicaria sp. N. Muangyen 2789
52. 121184 Persicaria sp. N. Muangyen 3166
53. 123153 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-147
54. 123173 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-167
55. 121950 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1285
56. 121978 Persicaria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1313
57. 122852 Persicaria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-322
58. 123009 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-3
59. 123014 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-8
60. 123027 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-21
61. 123048 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-42
62. 123057 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-51
63. 123184 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-178
64. 123219 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-213
65. 123244 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-238
66. 123324 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-318
67. 123325 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-319
68. 123389 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-383
69. 123460 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-454
70. 125028 Persicaria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 650
71. 125160 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1575
72. 125189 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1604
73. 125227 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1642
74. 132469 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7311
75. 132520 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7400
76. 133417 Persicaria sp. Natdanai Pan-in V 201
77. 135814 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7782
78. 135877 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7845
79. 136130 Persicaria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 44
80. 136175 Persicaria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 89
81. 136417 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3442

ปิด

QR code