ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85846
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Begonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BEGONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12499
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Flowers pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

561
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

177    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1313 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 1313
2. 2548 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 2548
3. 3851 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3851
4. 3895 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 3895
5. 4012 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4012
6. 4182 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4182
7. 4194 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4194
8. 4395 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4395
9. 4590 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4590
10. 4705 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 4705
11. 5913 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 5913
12. 7997 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7997
13. 6831 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 6831
14. 7104 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7104
15. 7479 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 7479
16. 8256 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 8256
17. 9604 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9604
18. 9679 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9679
19. 12645 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12645
20. 12646 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 12646
21. 16117 Begonia sp. P. Suksathan 1982
22. 15137 Begonia sp. S. Watthana 537
23. 15147 Begonia sp. S. Watthana 547
24. 15148 Begonia sp. S. Watthana 548
25. 15150 Begonia sp. S. Watthana 550
26. 15151 Begonia sp. S. Watthana 551
27. 15203 Begonia sp. P. Srisanga 918
28. 15368 Begonia sp. P. Suksathan 1801
29. 15653 Begonia sp. P. Suksathan 1736.1
30. 15654 Begonia sp. P. Suksathan 1737.1
31. 15863 Begonia sp. P. Srisanga & C. Puff 1062
32. 16312 Begonia sp. P. Srisanga 1169
33. 16461 Begonia sp. P. Suksathan 2134
34. 18022 Begonia sp. P. Srisanga 1575
35. 18985 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 18985
36. 19418 Begonia sp. P. Suksathan 2666
37. 21430 Begonia sp. M. Norsaengsri 1675
38. 21434 Begonia sp. M. Norsaengsri 1679
39. 20356 Begonia sp. P. Suksathan 2913
40. 21079 Begonia sp. M. Norsaengsri 1652
41. 21275 Begonia sp. P. Srisanga 2126
42. 21417 Begonia sp. S. Watthana 1424
43. 21715 Begonia sp. S. Watthana 1507
44. 21778 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1570
45. 21859 Begonia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1651
46. 23190 Begonia sp. P. Srisanga 2570
47. 23695 Begonia sp. C. Glamwaewwong 151
48. 25219 Begonia sp. P. Srisanga 2738
49. 28027 Begonia sp. S. Watthana 1980
50. 28125 Begonia sp. S. Watthana 2115
51. 28339 Begonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-25
52. 28526 Begonia sp. S. Pumicong 407
53. 28735 Begonia sp. S. Pumicong 303
54. 29001 Begonia sp. S. Suddee et al. 2560
55. 29003 Begonia sp. S. Suddee et al. 2563
56. 30748 Begonia sp. S. Watthana 2441
57. 29375 Begonia sp. P. Suksathan 2364
58. 29423 Begonia sp. P. Suksathan 2366
59. 29546 Begonia sp. P. Suksathan 3252
60. 29697 Begonia sp. C. Maknoi 976
61. 29707 Begonia sp. C. Maknoi 986
62. 30126 Begonia sp. S. Watthana 2397
63. 30277 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1231
64. 30330 Begonia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1285
65. 30454 Begonia sp. P. Suksathan 4174
66. 30455 Begonia sp. P. Suksathan 4175
67. 31352 Begonia sp. K. Kertsawang 816
68. 31418 Begonia sp. K. Kertsawang 882
69. 31537 Begonia sp. S. Damapong 114
70. 31571 Begonia sp. A. Keratikornkol 358
71. 31648 Begonia sp. C. Maknoi 1023
72. 31815 Begonia sp. C. Maknoi 1528
73. 31816 Begonia sp. C. Maknoi 1529
74. 35492 Begonia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8315
75. 36104 Begonia sp. S. Watthana 2524
76. 36612 Begonia sp. C. Maknoi 1932
77. 36827 Begonia sp. P. Suksathan 4570
78. 38310 Begonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3243
79. 40263 Begonia sp. C. Maknoi 2625
80. 40385 Begonia sp. C. Maknoi 2756
81. 40817 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6037
82. 40854 Begonia sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6074
83. 42620 Begonia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6103
84. 44876 Begonia sp. Piyawan Winichainan HN1046
85. 47140 Begonia sp. Chusie KY100
86. 47929 Begonia sp. M. Norsaengsri 7097
87. 49098 Begonia sp. S. Watthana 3358
88. 50547 Begonia sp. Li-Jianwu Cx00158
89. 50792 Begonia sp. S. Watthana 3521
90. 50796 Begonia sp. S. Watthana 3525
91. 50799 Begonia sp. S. Watthana 3528
92. 52107 Begonia sp. D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4955
93. 52431 Begonia sp. M. Norsaengsri 1610
94. 52848 Begonia sp. W. Nanakorn et al. 9479
95. 52983 Begonia sp. C. Maknoi 3982
96. 54035 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8213
97. 54226 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8246
98. 55345 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8302
99. 56780 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1970
100. 58914 Begonia sp. Wang Hong 7956
101. 59165 Begonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9702
102. 60369 Begonia sp. Zhou-Shishun 3479
103. 61449 Begonia sp. Ling Shein Man 087674
104. 62708 Begonia sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1132
105. 62896 Begonia sp. C. Lakoet 233
106. 64093 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2493
107. 64535 Begonia sp. W. Pongamornkul 3084
108. 64981 Begonia sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1634
109. 65376 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2448
110. 65337 Begonia sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2404
111. 66925 Begonia sp. W. Pongamornkul 3507
112. 66926 Begonia sp. W. Pongamornkul 3508
113. 67950 Begonia sp. C. Lakoet 0331
114. 67324 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8148
115. 67368 Begonia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8191
116. 67714 Begonia sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 24
117. 67805 Begonia sp. M. Norsaengsri 10485
118. 67973 Begonia sp. C. Lakoet 0354
119. 67979 Begonia sp. C. Lakoet 0360
120. 68235 Begonia sp. C. Maknoi 4340
121. 71803 Begonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091027
122. 73367 Begonia sp. C. Lakoet 0525
123. 73448 Begonia sp. C. Lakoet 0606
124. 74808 Begonia sp. W. Pongamornkul 04282
125. 75337 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095031
126. 75366 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095444
127. 75417 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095534
128. 75432 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095080
129. 75553 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094487
130. 75558 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094478
131. 75559 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094479
132. 75631 Begonia sp. W. Tanming 519
133. 75666 Begonia sp. W. Tanming 554
134. 75668 Begonia sp. W. Tanming 556
135. 75670 Begonia sp. W. Tanming 558
136. 75697 Begonia sp. W. Tanming 585
137. 75746 Begonia sp. W. Pongamornkul 4331
138. 75747 Begonia sp. W. Pongamornkul 4332
139. 76039 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094772
140. 76426 Begonia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094378
141. 78039 Begonia sp. W. Pongamornkul 4384
142. 78122 Begonia sp. W. Pongamornkul 4467
143. 83224 Begonia sp. W. Pongamornkul 4759
144. 84335 Begonia sp. W. Khattiyot 426
145. 85761 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5100
146. 85796 Begonia sp. W. Pongamornkul et al. 5135
147. 85827 Begonia sp. M. Norsaengsri 12480
148. 86254 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-258
149. 86255 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-259
150. 86635 Begonia sp. W. Tanming 858
151. 86651 Begonia sp. W. Tanming 874
152. 86792 Begonia sp. C. Glamwaewwong 086/58
153. 87409 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-251
154. 87610 Begonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-450
155. 91733 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3710
156. 91738 Begonia sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3715
157. 91859 Begonia sp. N. Muangyen 1227
158. 92744 Begonia sp. N. Muangyen 1314
159. 92745 Begonia sp. N. Muangyen 1315
160. 94140 Begonia sp. W. Pongamornkul 5840
161. 95218 Begonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-257
162. 97106 Begonia sp. P. Phaosrichai 490
163. 97128 Begonia sp. P. Phaosrichai 512
164. 104479 Begonia sp. T. Khambai 502
165. 104781 Begonia sp. C. Maknoi 5657
166. 104791 Begonia sp. C. Maknoi 5667
167. 105678 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 135
168. 105702 Begonia sp. Thitiporn Pingyot 164
169. 105946 Begonia sp. W. Pongamornkul 6422
170. 106773 Begonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 493
171. 110075 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 948
172. 110180 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1053
173. 110191 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1064
174. 110204 Begonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1077
175. 111258 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-206
176. 111294 Begonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-242
177. 111673 Begonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-196

ปิด

QR code