ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85900
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peperomia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12553
Collected date

วันที่เก็บ

27 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20 cm high. Spikes green. On mossy rock. In partly shaded scrub in grassy limestone plain.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1375
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14573 Peperomia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 785
2. 18030 Peperomia sp. P. Srisanga 1583
3. 18137 Peperomia sp. P. Srisanga 1690
4. 18665 Peperomia sp. P. Srisanga 1825
5. 22235 Peperomia sp. P. Srisanga 2295
6. 29418 Peperomia sp. P. Suksathan s.n
7. 38853 Peperomia sp. C. Maknoi 2523
8. 41285 Peperomia sp. S. Watthana 3293
9. 48497 Peperomia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38723
10. 51897 Peperomia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7952
11. 54997 Peperomia sp. S. Mattapha Sawai 524
12. 58127 Peperomia sp. M. Norsaengsri 9867
13. 60576 Peperomia sp. Ling Shein Man 088078
14. 61103 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086542
15. 62363 Peperomia sp. Romklao Botanical Garden 0650/2555
16. 64501 Peperomia sp. W. Pongamornkul 3050
17. 65461 Peperomia sp. K. Srithi 704
18. 75332 Peperomia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095023
19. 76254 Peperomia sp. C. Maknoi 7104
20. 80076 Peperomia sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097589
21. 80078 Peperomia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097368
22. 80442 Peperomia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-257
23. 84199 Peperomia sp. W. Pongamornkul 4985
24. 84220 Peperomia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4082
25. 84328 Peperomia sp. W. Khattiyot 419
26. 84361 Peperomia sp. W. Khattiyot 452
27. 84364 Peperomia sp. W. Khattiyot 455
28. 84973 Peperomia sp. S. Watthana 4077
29. 85318 Peperomia sp. C. Maknoi 7966
30. 85890 Peperomia sp. M. Norsaengsri 12543
31. 86237 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-241
32. 88220 Peperomia sp. W. Pongamornkul 5226
33. 89119 Peperomia sp. N. Muangyen 710
34. 95132 Peperomia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-171
35. 105597 Peperomia sp. C. Maknoi 7025
36. 105645 Peperomia sp. C. Maknoi 7073
37. 109855 Peperomia sp. TLBG 244
38. 110512 Peperomia sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5628
39. 111064 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-013
40. 111065 Peperomia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-014

ปิด

QR code