ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85934
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 050925-1
Collected date

วันที่เก็บ

24 Sep 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 40-60 cm high. Flowers yellow. Salty soil.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

70    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2836 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 2836
2. 8686 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 8686
3. 34145 Blumea sp. W. Pongamornkul 2070
4. 34146 Blumea sp. W. Pongamornkul 2071
5. 34155 Blumea sp. W. Pongamornkul 2080
6. 34161 Blumea sp. W. Pongamornkul 2086
7. 49701 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32522
8. 49703 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32441
9. 55216 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 518
10. 55294 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. s.n
11. 55304 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 520
12. 65683 Blumea sp. M. Norsaengsri 10173
13. 74874 Blumea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10856
14. 79652 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097093
15. 79653 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097271
16. 79654 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097278
17. 79655 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097820
18. 81060 Blumea sp. C. Maknoi 7241
19. 81066 Blumea sp. C. Maknoi 7247
20. 81068 Blumea sp. C. Maknoi 7249
21. 81069 Blumea sp. C. Maknoi 7250
22. 81075 Blumea sp. C. Maknoi 7256
23. 81093 Blumea sp. C. Maknoi 7274
24. 81129 Blumea sp. C. Maknoi 7310
25. 81748 Blumea sp. M. Norsaengsri 11783
26. 81822 Blumea sp. M. Norsaengsri 11856
27. 82122 Blumea sp. M. Norsaengsri 12154
28. 82698 Blumea sp. C. Maknoi 7599
29. 82761 Blumea sp. C. Maknoi 7662
30. 82949 Blumea sp. M. Norsaengsri 12333
31. 85935 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
32. 85936 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-17
33. 85937 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-32
34. 85938 Blumea sp. K. Wangwasit 041124-47
35. 85986 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
36. 89657 Blumea sp. W. Pongamornkul 5643
37. 90106 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-29
38. 90268 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-191
39. 90274 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-197
40. 90308 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-231
41. 95598 Blumea sp. W. Pongamornkul 5959
42. 95954 Blumea sp. P. Phaosrichai 352
43. 95835 Blumea sp. N. Muangyen 1791
44. 95836 Blumea sp. N. Muangyen 1792
45. 96028 Blumea sp. P. Phaosrichai 426
46. 96866 Blumea sp. C. Glamwaewwong 382/60
47. 96872 Blumea sp. C. Glamwaewwong 388/60
48. 98126 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-007
49. 98221 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-101
50. 98322 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-202
51. 113001 Blumea sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-33
52. 113107 Blumea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6712
53. 116928 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-120
54. 117055 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-248
55. 118054 Blumea sp. N. Pan-in 014
56. 121943 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1278
57. 122070 Blumea sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1404
58. 122544 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1504
59. 122584 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1544
60. 122802 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-272
61. 122837 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-307
62. 122846 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-316
63. 122871 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-341
64. 124695 Blumea sp. N. Muangyen 3272
65. 125085 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 707
66. 125105 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 727
67. 125131 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 753
68. 125135 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 757
69. 125136 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 758
70. 125618 Blumea sp. N. Muangyen 3698

ปิด

QR code