ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 86006
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Brucea javanica (L.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-010
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Limestone; shrub; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

773
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1524 Brucea javanica (L.) Merr. W. Nanakorn et al. 1524
2. 6435 Brucea javanica (L.) Merr. W. Nanakorn et al. 6435
3. 7343 Brucea javanica (L.) Merr. W. Nanakorn et al. 7343
4. 10102 Brucea javanica (L.) Merr. W. Pongamornkul 25
5. 27391 Brucea javanica (L.) Merr. P. Kumphet sn. 75
6. 28107 Brucea javanica (L.) Merr. S. Watthana 1947
7. 30562 Brucea javanica (L.) Merr. J.F. Maxwell 09-105
8. 30587 Brucea javanica (L.) Merr. J.F. Maxwell 09-134
9. 30997 Brucea javanica (L.) Merr. K. Kertsawang 703
10. 33054 Brucea javanica (L.) Merr. Warintorn K. 07-038
11. 37739 Brucea javanica (L.) Merr. J.F. Maxwell 06-726
12. 38013 Brucea javanica (L.) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3648
13. 38578 Brucea javanica (L.) Merr. W. Pongamornkul 2428
14. 40000 Brucea javanica (L.) Merr. M. Norsaengsri 5105
15. 42922 Brucea javanica (L.) Merr. C. Maknoi & M. Tanaros 3497
16. 43110 Brucea javanica (L.) Merr. Wang Hong 8336
17. 44036 Brucea javanica (L.) Merr. S. Gardner ST0115
18. 46028 Brucea javanica (L.) Merr. C. Maknoi 3723
19. 46896 Brucea javanica (L.) Merr. M. Tanaros 369
20. 46933 Brucea javanica (L.) Merr. M. Tanaros 407
21. 48161 Brucea javanica (L.) Merr. W. Boonprakop 0181
22. 53817 Brucea javanica (L.) Merr. C. Maknoi 3098
23. 53818 Brucea javanica (L.) Merr. C. Maknoi 3099
24. 58473 Brucea javanica (L.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9508
25. 66468 Brucea javanica (L.) Merr. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3287
26. 68545 Brucea javanica (L.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2909
27. 87646 Brucea javanica (L.) Merr. Saensouk et al. 32
28. 87989 Brucea javanica (L.) Merr. Ubonwan Upho UBON 766
29. 91254 Brucea javanica (L.) Merr. S. Sawangsawat 441
30. 92926 Brucea javanica (L.) Merr. D. Argyriou 38
31. 93199 Brucea javanica (L.) Merr. N. Turreira-Garcia 333
32. 94669 Brucea javanica (L.) Merr. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4038
33. 96137 Brucea javanica (L.) Merr. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4322
34. 101685 Brucea javanica (L.) Merr. W. Pongamornkul 6226
35. 109836 Brucea javanica (L.) Merr. TLBG 215
36. 118777 Brucea javanica (L.) Merr. N. Boonruang 0127
37. 121817 Brucea javanica (L.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1152
38. 125600 Brucea javanica (L.) Merr. N. Muangyen 3680
39. 127086 Brucea javanica (L.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1817
40. 130919 Brucea javanica (L.) Merr. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1192
41. 132004 Brucea javanica (L.) Merr. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 193
42. 133892 Brucea javanica (L.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3412
43. 137435 Brucea javanica (L.) Merr. K. Kertsawang 2689
44. 139634 Brucea javanica (L.) Merr. T. Choopan et al. 2022-46
45. 139573 Brucea javanica (L.) Merr. T. Choopan et al. 2021-2

ปิด

QR code