ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86048
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-052
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

890
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5219 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5219
2. 5220 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5220
3. 5424 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5424
4. 5498 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5498
5. 8353 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 8353
6. 9640 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 9640
7. 11885 Mallotus sp. S. Sasrirat 90
8. 11889 Mallotus sp. S. Sasrirat 94
9. 20435 Mallotus sp. P. Thongson 180
10. 25785 Mallotus sp. C. Maknoi & R. Pongsattayapiphat 322
11. 36580 Mallotus sp. C. Maknoi 1900
12. 37854 Mallotus sp. M. Norsaengsri 3818
13. 39914 Mallotus sp. M. Norsaengsri 5021
14. 42192 Mallotus sp. Zhou Shi-shun 3897
15. 42857 Mallotus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3432
16. 45118 Mallotus sp. M. Tanaros 520
17. 45348 Mallotus sp. C. Maknoi 3541
18. 45850 Mallotus sp. C. Maknoi 3666
19. 46415 Mallotus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 26
20. 47178 Mallotus sp. Chusie KY348
21. 48127 Mallotus sp. W. Boonprakop 0136
22. 51118 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2724
23. 51119 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2725
24. 51575 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1248
25. 51598 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1271
26. 51649 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1322
27. 52903 Mallotus sp. Yin-Jiantao 1730
28. 53355 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8022
29. 53249 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7717
30. 53303 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7969
31. 53396 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8073
32. 53495 Mallotus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang and Cheng Xiao 1518
33. 58618 Mallotus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9653
34. 58653 Mallotus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9688
35. 62914 Mallotus sp. C. Lakoet 251
36. 63524 Mallotus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6576
37. 63530 Mallotus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6582
38. 65813 Mallotus sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10307
39. 65512 Mallotus sp. K. Srithi 695
40. 65520 Mallotus sp. K. Srithi 695
41. 65760 Mallotus sp. M. Norsaengsri 10252
42. 66174 Mallotus sp. W. Pongamornkul 3208
43. 67181 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 694
44. 67183 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 696
45. 67220 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 734
46. 67291 Mallotus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8113
47. 67354 Mallotus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8177
48. 67562 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 829
49. 68055 Mallotus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0321
50. 73358 Mallotus sp. C. Lakoet 0516
51. 75071 Mallotus sp. M. Norsaengsri 11119
52. 75635 Mallotus sp. W. Tanming 523
53. 75637 Mallotus sp. W. Tanming 525
54. 80668 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4525
55. 83214 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4749
56. 83801 Mallotus sp. P. Phaosrichai 187
57. 85137 Mallotus sp. P. Phaosrichai 246
58. 85557 Mallotus sp. C. Maknoi 8256
59. 86708 Mallotus sp. W. Tanming 1003
60. 85841 Mallotus sp. M. Norsaengsri 12494
61. 86222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-226
62. 87039 Mallotus sp. C. Glamwaewwong 332/58
63. 88442 Mallotus sp. N. Muangyen 294
64. 89706 Mallotus sp. W. Pongamornkul 5692
65. 90213 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-136
66. 93610 Mallotus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5793
67. 95212 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-251
68. 95219 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-258
69. 95123 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-162
70. 95160 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-199
71. 98677 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-154
72. 98886 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-363
73. 100692 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-295
74. 100734 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-337
75. 100735 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-338
76. 106822 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 542
77. 106985 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 696
78. 111083 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-032
79. 111084 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-033
80. 111086 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-034
81. 111222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-170
82. 111358 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-306
83. 112993 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-25
84. 112994 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-26
85. 112997 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-29
86. 113255 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3948
87. 113497 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-198
88. 113739 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-440
89. 113804 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-054
90. 115097 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 632
91. 115757 Mallotus sp. K. Wangwasit 180322-7
92. 116553 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-177
93. 116564 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-188
94. 116794 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-417
95. 117757 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-127
96. 117776 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-146
97. 119011 Mallotus sp. K. Inthamma 598
98. 122886 Mallotus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-356
99. 127259 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1894
100. 127503 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2003
101. 127504 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2004
102. 128072 Mallotus sp. K. Inthamma 925
103. 129386 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4244
104. 129579 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4437
105. 129601 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4459

ปิด

QR code