ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8961
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia glandulosa Craib
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8961
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

8    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11408 Mycetia glandulosa Craib W. Pongamornkul 147
2. 17689 Mycetia glandulosa Craib P. Srisanga 1468
3. 17998 Mycetia glandulosa Craib P. Srisanga 1551
4. 31192 Mycetia glandulosa Craib P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2867
5. 32020 Mycetia glandulosa Craib Pranee Palee 960
6. 34595 Mycetia glandulosa Craib P. Suksathan 4402
7. 36431 Mycetia glandulosa Craib P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3075
8. 74592 Mycetia glandulosa Craib Zhou-Shishun 7200

ปิด

QR code