ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86168
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus nummularius (L.) L.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6951 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Watthana et al. s.n.
2. 7616 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Nanakorn et al. 7616
3. 17372 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 924
4. 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 07-383
5. 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. J.F. Maxwell 08-165
6. 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067
7. 53923 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 3205
8. 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9532
9. 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri & P. Thongson 6990
10. 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Pongamornkul 3517
11. 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882
12. 71551 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1088
13. 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030
14. 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. M. Norsaengsri 11665
15. 86932 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 225/58
16. 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. Saensouk et al. 90
17. 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494
18. 88687 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 538
19. 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi 8426
20. 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1208
21. 92034 Evolvulus nummularius (L.) L. K. Kertsawang 3599
22. 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094
23. 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093
24. 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 1670
25. 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 218/60
26. 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Glamwaewwong 335/60
27. 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050
28. 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203
29. 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. N. Muangyen 2079
30. 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261
31. 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-205
32. 123581 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-118
33. 123693 Evolvulus nummularius (L.) L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-230
34. 125016 Evolvulus nummularius (L.) L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 638
35. 127234 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1965
36. 126920 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1651
37. 127011 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1742
38. 128535 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1975
39. 128816 Evolvulus nummularius (L.) L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2256

ปิด

QR code