ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8962
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8962
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Jianteng Huang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 396 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 396
2. 5660 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 5660
3. 5978 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 5978
4. 6247 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 6247
5. 8536 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 8536
6. 8952 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 8952
7. 13085 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Srisanga 481
8. 16975 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri 90
9. 19196 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume S. Watthana and T. Riyapan 907
10. 25069 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1019
11. 25968 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Suksathan 3624
12. 27478 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Kumphet sn. 162
13. 28978 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 28978
14. 32175 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06-173
15. 34935 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1739
16. 36775 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Suksathan 4519
17. 45711 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Niruch Srikasem 25205358
18. 47194 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie KY83
19. 48244 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 6486
20. 50819 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume S. Watthana 3549
21. 52395 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 1534
22. 56378 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9015
23. 57926 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri s.n.
24. 59660 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume T. Khambai 71
25. 62092 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan MS-189
26. 62626 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul & Lisa (D7) 2879
27. 64603 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul & Lisa (I14) 3238
28. 65307 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Srithi 250
29. 69540 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7117
30. 69609 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7094
31. 74093 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7282
32. 74318 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7416
33. 74621 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Zhou-Shishun 7615
34. 74927 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6573
35. 74963 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6609
36. 77898 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11170
37. 83535 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Ubonwan Upho UBON 679
38. 83794 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2821
39. 83879 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume S. Sawangsawat 593
40. 84028 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4814
41. 88177 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5183
42. 95030 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL012
43. 101046 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 4
44. 101053 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 16
45. 101054 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 17
46. 101059 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume D. Khrueasan 24
47. 105555 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume C. Maknoi 6898
48. 105824 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK038
49. 106167 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 641
50. 106762 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 482
51. 106968 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 679
52. 118445 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Inthamma 344
53. 123909 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5831
54. 125697 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume K. Punchay 509
55. 131937 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 126
56. 132617 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 7554

ปิด

QR code