ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86179
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-183
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb; flowers yellow; bracts green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

295    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
10. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
11. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
12. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
13. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
14. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
15. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
16. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
17. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
18. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
19. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
20. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
21. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
22. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
23. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
24. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
25. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
26. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
27. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
28. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
29. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
30. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
31. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
32. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
33. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
34. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
35. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
36. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
37. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
38. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
39. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
40. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
41. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
42. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
43. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
44. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
45. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
46. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
47. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
48. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
49. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
50. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
51. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
52. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
53. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
54. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
55. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
56. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
57. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
58. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
59. 53384 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8057
60. 53399 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8076
61. 53713 Globba sp. M. Norsaengsri 5969
62. 54498 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7007
63. 54471 Globba sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6947
64. 54839 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1832
65. 57113 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 228
66. 58550 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9585
67. 58647 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9682
68. 59184 Globba sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9721
69. 60190 Globba sp. M. Norsaengsri 6025
70. 59512 Globba sp. Romklao Botanical Garden 0118/2553
71. 59803 Globba sp. C. Pitaksantipap 37
72. 62714 Globba sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1138
73. 63156 Globba sp. Li-Jianwu 856
74. 64510 Globba sp. W. Pongamornkul 3059
75. 64994 Globba sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida, Kittisak Phoutthavong, Somdy Oudomsack JSL 1734
76. 66792 Globba sp. M. Norsaengsri 10390
77. 66812 Globba sp. M. Norsaengsri 10410
78. 66870 Globba sp. W. Pongamornkul 3453
79. 67606 Globba sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 873
80. 67800 Globba sp. M. Norsaengsri 10480
81. 67847 Globba sp. M. Norsaengsri 10527
82. 68657 Globba sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3021
83. 70453 Globba sp. C. Maknoi 3320
84. 70475 Globba sp. C. Maknoi 3342
85. 69933 Globba sp. P. Suksathan 5038
86. 69937 Globba sp. P. Suksathan 5066
87. 69939 Globba sp. P. Suksathan 5071
88. 69940 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 600
89. 69945 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 605
90. 69946 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 606
91. 69947 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 607
92. 69948 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 608
93. 69949 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 609
94. 69950 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 610
95. 69952 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 612
96. 69953 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 613
97. 69955 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 615
98. 69957 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 617
99. 69964 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 43
100. 69967 Globba sp. S. Sangvirotjanapat 624
101. 70043 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2588
102. 70073 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2629
103. 70076 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2635
104. 70079 Globba sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2639
105. 70500 Globba sp. C. Maknoi 3367
106. 70501 Globba sp. C. Maknoi 3368
107. 71491 Globba sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1028
108. 72701 Globba sp. C. Maknoi 4936
109. 72733 Globba sp. C. Maknoi 4968
110. 72764 Globba sp. C. Maknoi 4999
111. 73080 Globba sp. M. Norsaengsri 11248
112. 75250 Globba sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2427
113. 75465 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095131
114. 75789 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094679
115. 76380 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094294
116. 76636 Globba sp. C. Maknoi 7205
117. 83800 Globba sp. P. Phaosrichai 186
118. 83807 Globba sp. P. Phaosrichai 193
119. 85494 Globba sp. C. Maknoi 8193
120. 86045 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-049
121. 86067 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-071
122. 86599 Globba sp. W. Tanming 822
123. 86627 Globba sp. W. Tanming 850
124. 86661 Globba sp. W. Tanming 884
125. 86910 Globba sp. C. Glamwaewwong 203/58
126. 86955 Globba sp. C. Glamwaewwong 248/58
127. 87117 Globba sp. P. Phaosrichai 295
128. 87129 Globba sp. P. Phaosrichai 307
129. 87238 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-081
130. 87413 Globba sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-255
131. 90950 Globba sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5903
132. 92054 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 632
133. 92057 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 636
134. 92058 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 637
135. 92078 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 657
136. 92086 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 666
137. 92087 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 667
138. 92099 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 679
139. 92103 Globba sp. S. Saengvirotjanapat 685
140. 93491 Globba sp. Natcha Sutjaritjai ZB231
141. 93558 Globba sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5741
142. 96286 Globba sp. Prince of Songkla University 02
143. 96289 Globba sp. Prince of Songkla University 05
144. 96410 Globba sp. Mahasarakham University 93
145. 96412 Globba sp. Mahasarakham University 95
146. 96680 Globba sp. C. Glamwaewwong 196/60
147. 96695 Globba sp. C. Glamwaewwong 211/60
148. 96698 Globba sp. C. Glamwaewwong 214/60
149. 96707 Globba sp. C. Glamwaewwong 223/60
150. 97102 Globba sp. P. Phaosrichai 486
151. 100726 Globba sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-329
152. 100832 Globba sp. P. Phaosrichai 559
153. 100932 Globba sp. C. Maknoi 490
154. 104659 Globba sp. C. Maknoi 5892
155. 104671 Globba sp. C. Maknoi 5907
156. 104690 Globba sp. C. Maknoi 5565
157. 104744 Globba sp. C. Maknoi 5619
158. 104980 Globba sp. C. Maknoi 6138
159. 107208 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 35
160. 107212 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 39
161. 107095 Globba sp. C. Maknoi 4862
162. 107215 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 42
163. 107222 Globba sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 49
164. 109817 Globba sp. TLBG 191
165. 110057 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 930
166. 110154 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1027
167. 111266 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-214
168. 112778 Globba sp. N. Muangyen 2265
169. 112813 Globba sp. N. Muangyen 2300
170. 113261 Globba sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3954
171. 113845 Globba sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-095
172. 114577 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4926
173. 114572 Globba sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4921
174. 114739 Globba sp. Thitiporn Pingyot 264
175. 115468 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1360
176. 115497 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1389
177. 115498 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1390
178. 115603 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1495
179. 115841 Globba sp. K. Wangwasit 180426-2
180. 117438 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1530
181. 117439 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1531
182. 117449 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1541
183. 117503 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1595
184. 117565 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1657
185. 117582 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1674
186. 117868 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-238
187. 117938 Globba sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-308
188. 118879 Globba sp. K. Inthamma 457
189. 118890 Globba sp. K. Inthamma 468
190. 118908 Globba sp. K. Inthamma 486
191. 118939 Globba sp. K. Inthamma 526
192. 121678 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1739
193. 121686 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1747
194. 121743 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1803
195. 121810 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1870
196. 123209 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-203
197. 123227 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-221
198. 123292 Globba sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-286
199. 123669 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-206
200. 123807 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-344
201. 123712 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-249
202. 123730 Globba sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-267
203. 125320 Globba sp. W. Pongamornkul 7063
204. 126010 Globba sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9859
205. 128413 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2214
206. 127256 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1891
207. 127306 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1941
208. 127367 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1999
209. 127509 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2009
210. 127601 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2568
211. 128080 Globba sp. K. Inthamma 933
212. 128087 Globba sp. K. Inthamma 946
213. 128261 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2062
214. 128294 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2095
215. 128304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2105
216. 128322 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2123
217. 128337 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2138
218. 128338 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2139
219. 128426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2227
220. 128445 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2246
221. 128454 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2255
222. 128481 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2282
223. 128486 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2287
224. 128488 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2289
225. 128493 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2294
226. 128496 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2297
227. 128499 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2300
228. 129046 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2485
229. 129365 Globba sp. Akharasit Bunsongthae 235
230. 130055 Globba sp. Pichai Yadee 4
231. 130549 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 826
232. 130592 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 869
233. 130613 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 890
234. 130616 Globba sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 893
235. 131468 Globba sp. Chusie Trisonthi BD 58
236. 132084 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2893
237. 132114 Globba sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2923
238. 132427 Globba sp. W. Pongamornkul 7269
239. 132461 Globba sp. W. Pongamornkul 7303
240. 132662 Globba sp. A. Nuammee 540
241. 132905 Globba sp. S. Pumikong 2019 60
242. 132946 Globba sp. S. Pumikong 2019 134
243. 133028 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2992
244. 133044 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3008
245. 133056 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3020
246. 133071 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3035
247. 133081 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3045
248. 133105 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3069
249. 133117 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3081
250. 134056 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3521
251. 134057 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3522
252. 134070 Globba sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3535
253. 134300 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2650
254. 134304 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2654
255. 134316 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2666
256. 134320 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2670
257. 134346 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2696
258. 134365 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2715
259. 134410 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2760
260. 134426 Globba sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2776
261. 135734 Globba sp. W. Pongamornkul 7702
262. 135736 Globba sp. W. Pongamornkul 7704
263. 135836 Globba sp. W. Pongamornkul 7804
264. 135851 Globba sp. W. Pongamornkul 7819
265. 136547 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3572
266. 136568 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3593
267. 136602 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3627
268. 137373 Globba sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103870
269. 137374 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103668
270. 137375 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103128
271. 137376 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103079
272. 137377 Globba sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103061
273. 137530 Globba sp. K. Inthamma 1114
274. 137614 Globba sp. K. Inthamma 1198
275. 137827 Globba sp. K. Inthamma 1411
276. 138075 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2969
277. 138076 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2970
278. 138173 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3067
279. 138182 Globba sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3076
280. 138271 Globba sp. K. Inthamma 1547
281. 138275 Globba sp. K. Inthamma 1551
282. 138382 Globba sp. K. Inthamma 1658
283. 138423 Globba sp. K. Inthamma 1699
284. 138829 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3708
285. 138804 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3683
286. 138805 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3684
287. 138808 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3687
288. 138866 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3745
289. 138902 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3781
290. 138993 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3872
291. 138998 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3877
292. 139144 Globba sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 457
293. 139413 Globba sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1992
294. 139680 Globba sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3922
295. 140804 Globba sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100310

ปิด

QR code