ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 86233
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-237
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; fruits green with pink ting.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 989 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 989
2. 3961 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 3961
3. 5812 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 5812
4. 6089 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 6089
5. 9185 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 9185
6. 12032 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 318
7. 19255 Smilax perfoliata Lour. S. Watthana and T. Riyapan 966
8. 19450 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2698
9. 19453 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2701
10. 23428 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 953
11. 23628 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga 2637
12. 32045 Smilax perfoliata Lour. Pranee Palee 999
13. 35061 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 1865
14. 38863 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2533
15. 38915 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2585
16. 40409 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2780
17. 40420 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2791
18. 45695 Smilax perfoliata Lour. D. Khrueasan s.n.
19. 47936 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 7104
20. 52913 Smilax perfoliata Lour. Yin-Jiantao 1374
21. 56774 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1964
22. 65612 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 10101
23. 74137 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 7338
24. 74411 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 8237
25. 78954 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-150
26. 80949 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097254
27. 80952 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097673
28. 82234 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12238
29. 83261 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4796
30. 82985 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12369
31. 83100 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4635
32. 83785 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2812
33. 85694 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 5035
34. 91080 Smilax perfoliata Lour. N. Muangyen 1090
35. 95051 Smilax perfoliata Lour. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL130
36. 97540 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5521
37. 100753 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-356
38. 104782 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5658
39. 106222 Smilax perfoliata Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 678
40. 111869 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-265.1

ปิด

QR code