ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86240
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paraboea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-244
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Carmen Puglisi
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 51899 Paraboea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7954
2. 54978 Paraboea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1894
3. 80869 Paraboea sp. K. Phoutthavong et al. 411
4. 85903 Paraboea sp. M. Norsaengsri 12556
5. 86076 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-080
6. 86494 Paraboea sp. W. Tanming 946
7. 88542 Paraboea sp. N. Muangyen 394
8. 91228 Paraboea sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3666
9. 92763 Paraboea sp. N. Muangyen 1333
10. 92075 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 654
11. 92090 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 670
12. 92108 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 690
13. 92109 Paraboea sp. S. Saengvirotjanapat 691
14. 92750 Paraboea sp. N. Muangyen 1320
15. 97115 Paraboea sp. P. Phaosrichai 499
16. 100857 Paraboea sp. P. Phaosrichai 584
17. 110159 Paraboea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1032
18. 110178 Paraboea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1051
19. 111098 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-046
20. 111331 Paraboea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-279
21. 111677 Paraboea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-200
22. 113284 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3977
23. 114564 Paraboea sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4913
24. 115904 Paraboea sp. K. Wangwasit 180717-31
25. 115908 Paraboea sp. K. Wangwasit 180717-35
26. 116004 Paraboea sp. K. Wangwasit 180911-25
27. 116006 Paraboea sp. K. Wangwasit 180911-27
28. 117194 Paraboea sp. N. Muangyen 2461
29. 118530 Paraboea sp. K. Kertsawang 3836
30. 123338 Paraboea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-332
31. 126867 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4109
32. 129461 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4319
33. 129718 Paraboea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4576

ปิด

QR code