ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86326
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osbeckia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Wongnak s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

62    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4547 Osbeckia sp. W. Nanakorn et al. 4547
2. 7816 Osbeckia sp. W. Nanakorn et al. 7816
3. 12089 Osbeckia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 13627 Osbeckia sp. P. Suksathan 1393
5. 16082 Osbeckia sp. P. Suksathan 1947
6. 16163 Osbeckia sp. N. Drechsler, C. Scholz 23
7. 16451 Osbeckia sp. P. Suksathan 2124
8. 18247 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1018
9. 18712 Osbeckia sp. P. Srisanga 1870
10. 18736 Osbeckia sp. P. Srisanga 1894
11. 18877 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1125
12. 18963 Osbeckia sp. W. Nanakorn et al. 18963
13. 19192 Osbeckia sp. S. Watthana and T. Riyapan 902
14. 19451 Osbeckia sp. P. Suksathan 2699
15. 20587 Osbeckia sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1486
16. 20687 Osbeckia sp. S. Watthana 1295
17. 21449 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1694
18. 21481 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 1726
19. 21626 Osbeckia sp. P. Suksathan s.n.
20. 21627 Osbeckia sp. P. Suksathan s.n.
21. 23630 Osbeckia sp. P. Srisanga 2639
22. 24180 Osbeckia sp. C. Glamwaewwong 715
23. 28995 Osbeckia sp. S. Suddee et al. 2553
24. 31823 Osbeckia sp. C. Maknoi 1540
25. 34953 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 1757
26. 35273 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5070
27. 35275 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN80752
28. 35451 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8272
29. 35644 Osbeckia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8482
30. 40807 Osbeckia sp. S. Watthana 3220
31. 42234 Osbeckia sp. Wang Hong 8315
32. 42760 Osbeckia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6225
33. 45722 Osbeckia sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
34. 45743 Osbeckia sp. Pitsamai Padthaisong s.n.
35. 46571 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 3542
36. 47006 Osbeckia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 227
37. 48742 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51719
38. 48900 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51814
39. 50286 Osbeckia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52574
40. 50831 Osbeckia sp. S. Watthana 3563
41. 58258 Osbeckia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8803
42. 64451 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3000
43. 64482 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3031
44. 64544 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 3093
45. 68073 Osbeckia sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0341
46. 71094 Osbeckia sp. S. Watthana 3806
47. 80686 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 4543
48. 82948 Osbeckia sp. M. Norsaengsri 12332
49. 94202 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 5902
50. 94366 Osbeckia sp. N. Muangyen 1493
51. 94257 Osbeckia sp. N. Muangyen 1385
52. 97087 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 471
53. 97100 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 484
54. 98865 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-342
55. 100885 Osbeckia sp. P. Phaosrichai 610
56. 105939 Osbeckia sp. W. Pongamornkul 6415
57. 106183 Osbeckia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 657
58. 111494 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-017
59. 111599 Osbeckia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-122
60. 116705 Osbeckia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-328
61. 121494 Osbeckia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1114
62. 129133 Osbeckia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2680

ปิด

QR code