ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86264
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elatostema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Urticaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 268
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

On rock; herb; flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1346 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1346
2. 1962 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 1962
3. 4201 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 4201
4. 5314 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 5314
5. 6100 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6100
6. 6188 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 6188
7. 7970 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 7970
8. 9224 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. 9224
9. 14311 Elatostema sp. W. Pongamornkul, S. Watthana 397
10. 16474 Elatostema sp. P. Suksathan s.n.
11. 25614 Elatostema sp. NULL
12. 29883 Elatostema sp. C. Maknoi 1475
13. 29885 Elatostema sp. C. Maknoi 1477
14. 31162 Elatostema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2837
15. 36694 Elatostema sp. P. Suksathan 4438
16. 37101 Elatostema sp. P. Suksathan 4664
17. 38330 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Suksathan 3263
18. 48869 Elatostema sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38572
19. 50527 Elatostema sp. Li-Jianwu Cx 149
20. 52254 Elatostema sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1496
21. 54835 Elatostema sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1828
22. 58175 Elatostema sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8707
23. 65058 Elatostema sp. K. Srithi 680
24. 65059 Elatostema sp. K. Srithi 681
25. 65060 Elatostema sp. K. Srithi 679
26. 65062 Elatostema sp. K. Srithi 677
27. 68972 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89428
28. 68973 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89428
29. 69517 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7151
30. 69555 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7112
31. 72826 Elatostema sp. M. Norsaengsri 10936
32. 74237 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7583
33. 74358 Elatostema sp. Zhou-Shishun 7456
34. 75178 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2393
35. 75242 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2410
36. 75253 Elatostema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2435
37. 77869 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat L1 83
38. 79070 Elatostema sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 265
39. 81740 Elatostema sp. M. Norsaengsri 11775
40. 85819 Elatostema sp. M. Norsaengsri 12472
41. 90175 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 98
42. 89301 Elatostema sp. C. Maknoi 8149
43. 91131 Elatostema sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3498
44. 104546 Elatostema sp. W. Pongamornkul 6323
45. 107338 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 100
46. 107398 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 164
47. 111303 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 251
48. 111328 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 276
49. 113264 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3957
50. 113265 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3958
51. 113271 Elatostema sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3964
52. 113447 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 148
53. 113513 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 214
54. 113593 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 294
55. 113598 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 299
56. 115047 Elatostema sp. Pattararat Wongman 13
57. 116967 Elatostema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 160
58. 116806 Elatostema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 429
59. 117024 Elatostema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 217
60. 117399 Elatostema sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 985
61. 117944 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 314
62. 117956 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 326
63. 117965 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 335
64. 117993 Elatostema sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 363
65. 119077 Elatostema sp. N. Boonruang 185
66. 122149 Elatostema sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1482
67. 122720 Elatostema sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 190
68. 123032 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 26
69. 123766 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 303
70. 123781 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 318
71. 123852 Elatostema sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 389
72. 128896 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2335
73. 130724 Elatostema sp. W. Nanakorn et al. s.n. 32
74. 131108 Elatostema sp. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2299
75. 131484 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 67 (1)
76. 131524 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 113
77. 131533 Elatostema sp. Chusie Trisonthi BD 149
78. 136570 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3595
79. 137260 Elatostema sp. Prachaya Srisanga, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung Myo Lin 103931
80. 137261 Elatostema sp. Yumiko Baba, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin, Aung San m 585
81. 138895 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3774
82. 138899 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3778
83. 138904 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3783
84. 138914 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3793
85. 138930 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3809
86. 138990 Elatostema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3869
87. 140785 Elatostema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100058
88. 141370 Elatostema sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4185
89. 141444 Elatostema sp. K. Inthamma KI 717
90. 142107 Elatostema sp. W. Pongamornkul 8620
91. 142905 Elatostema sp. C. Maknoi et al. 5952
92. 143094 Elatostema sp. C. Maknoi et al. 6166
93. 143122 Elatostema sp. C. Maknoi et al. 6961

ปิด

QR code