ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86530
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 982
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 60 cm high. Flowers blue. Mixed pine-oak forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21539 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore S. Watthana 1434
2. 23430 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 955
3. 25619 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi 659
4. 31288 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2963
5. 35464 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8286
6. 75656 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Tanming 544
7. 88459 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore N. Muangyen 311
8. 95775 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6059
9. 96019 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai 417
10. 96020 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai 418
11. 101089 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6110
12. 101793 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Panyadee & W. Pongamornkul 099
13. 103864 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore S. Kamonnate 651
14. 105911 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6524
15. 105912 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6525
16. 105998 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6474
17. 106004 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 6480
18. 110082 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 955
19. 113000 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-32
20. 113314 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-15
21. 113356 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-57
22. 113803 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-053
23. 114021 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-271
24. 115382 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 917
25. 117506 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1598
26. 117553 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1645
27. 123094 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-88
28. 125330 Crassocephalum rubens (Jacq.) S. Moore W. Pongamornkul 7073

ปิด

QR code