ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dysolobium grande Prain
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Tanming 993
Collected date

วันที่เก็บ

23 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers purple. Open area by roadside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4308 Dysolobium grande Prain W. Nanakorn et al. 4308
2. 16147 Dysolobium grande Prain N. Drechsler, C. Scholz 7
3. 19166 Dysolobium grande Prain W. Saemyarm 111
4. 50207 Dysolobium grande Prain J.F. Maxwell 10-48
5. 52456 Dysolobium grande Prain Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1156
6. 60939 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087708
7. 61392 Dysolobium grande Prain Law Shein 088377
8. 61516 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087158
9. 61711 Dysolobium grande Prain Ling Shein Man 087600
10. 72350 Dysolobium grande Prain Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095263
11. 72931 Dysolobium grande Prain M. Norsaengsri 10712
12. 72975 Dysolobium grande Prain M. Norsaengsri 10756
13. 84620 Dysolobium grande Prain P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3862
14. 88275 Dysolobium grande Prain W. Pongamornkul 5281
15. 95318 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4130
16. 95443 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5105
17. 96068 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4252
18. 96166 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4351
19. 96249 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4434
20. 101788 Dysolobium grande Prain P. Panyadee & W. Pongamornkul 088
21. 107299 Dysolobium grande Prain C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-058
22. 110352 Dysolobium grande Prain W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5469

ปิด

QR code