ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86742
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 037/58
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated tree, 3-5 m high. Fruit round, green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

161    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3407 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3407
2. 3921 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3921
3. 6119 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 6119
4. 8042 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8042
5. 8276 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8276
6. 13893 Diospyros sp. P. Srisanga 596
7. 13925 Diospyros sp. P. Suksathan 1521
8. 17145 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 17145
9. 20297 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1356
10. 19109 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 19109
11. 20204 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1263
12. 22590 Diospyros sp. S. Watthana and P. Thongson 1696
13. 23046 Diospyros sp. S. Watthana 1753
14. 24031 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 633
15. 27846 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1242
16. 27855 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1255
17. 27250 Diospyros sp. K. Wangwasit 051222-34
18. 27870 Diospyros sp. K. Wangwasit 050615-12
19. 29026 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2591
20. 29058 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2634
21. 28977 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 28977
22. 29334 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1280
23. 29931 Diospyros sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-9
24. 33163 Diospyros sp. Warintorn K. 08-147
25. 34423 Diospyros sp. Warintorn K. 08-253
26. 34435 Diospyros sp. Warintorn K. 08-265
27. 36212 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3089
28. 36213 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3675
29. 37909 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3945
30. 38148 Diospyros sp. S. Sawangsawat 81
31. 38196 Diospyros sp. P. Wessumritt 122
32. 38419 Diospyros sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2191
33. 39017 Diospyros sp. W. Pongamornkul 2362
34. 39762 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4869
35. 39835 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4942
36. 39960 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5067
37. 39973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5078.1
38. 40096 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5202
39. 40116 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5222
40. 40131 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5237
41. 41460 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5665
42. 45275 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3695
43. 45286 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3577
44. 45289 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3593
45. 45296 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3490
46. 45142 Diospyros sp. M. Tanaros 545
47. 45595 Diospyros sp. K. Chayamarit, T. Wongprasert, R. Pooma V. Chaemchumroon, K. Phattarahirankanok, M. Newman 2783
48. 46376 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 47
49. 46616 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3587
50. 46799 Diospyros sp. M. Tanaros 200
51. 46808 Diospyros sp. M. Tanaros 209
52. 46823 Diospyros sp. M. Tanaros 224
53. 46859 Diospyros sp. M. Tanaros 331
54. 47383 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 48
55. 47779 Diospyros sp. S. Sawangsawat 129
56. 48254 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6496
57. 48288 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6532
58. 48733 Diospyros sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51764
59. 49858 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6378
60. 50643 Diospyros sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 109
61. 50685 Diospyros sp. L. Kamkom 7016
62. 50973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5461
63. 53236 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7705
64. 53228 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7696
65. 53327 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7994
66. 54042 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8220
67. 54399 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 80
68. 54408 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 92
69. 54423 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 128
70. 54937 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1850
71. 55395 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
72. 55430 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8418
73. 56216 Diospyros sp. M. Norsaengsri 795
74. 56874 Diospyros sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9184
75. 57055 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9334
76. 57084 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9363
77. 57128 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 243
78. 57180 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 295
79. 57258 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0156
80. 58048 Diospyros sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9150
81. 58309 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5324
82. 59016 Diospyros sp. Li-Jianwu 316
83. 59442 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0048/2553
84. 59875 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0266/2554
85. 61550 Diospyros sp. Ling Shein Man 087063
86. 62671 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 173
87. 62349 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0636/2555
88. 62508 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0448/2555
89. 62561 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0501/2555
90. 62685 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 153
91. 62922 Diospyros sp. C. Lakoet 259
92. 63454 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6710
93. 64109 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2511
94. 66754 Diospyros sp. C. Maknoi 4248
95. 66566 Diospyros sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3387
96. 66986 Diospyros sp. W. Pongamornkul 3568
97. 67293 Diospyros sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8115
98. 67527 Diospyros sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 793
99. 67872 Diospyros sp. M. Norsaengsri 10552
100. 68208 Diospyros sp. C. Maknoi 4313
101. 68239 Diospyros sp. C. Maknoi 4344
102. 68563 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2927
103. 73280 Diospyros sp. C. Lakoet 0438
104. 72739 Diospyros sp. C. Maknoi 4974
105. 73088 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11256
106. 73713 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04123
107. 73807 Diospyros sp. P. Phaosrichai 48
108. 73811 Diospyros sp. P. Phaosrichai 52
109. 74780 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04254
110. 75479 Diospyros sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095323
111. 75727 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4312
112. 76143 Diospyros sp. C. Maknoi 6689
113. 76270 Diospyros sp. C. Maknoi 7120
114. 76697 Diospyros sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11133
115. 77590 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11519
116. 77795 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-10
117. 79001 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-197
118. 79167 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-362
119. 79723 Diospyros sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097272
120. 80757 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 554
121. 80846 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 618
122. 81979 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12012
123. 82715 Diospyros sp. C. Maknoi 7616
124. 83170 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4706
125. 82795 Diospyros sp. C. Maknoi 7696
126. 82803 Diospyros sp. C. Maknoi 7704
127. 83026 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12410
128. 83050 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12434
129. 83054 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12438
130. 84042 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4828
131. 84255 Diospyros sp. S. Watthana & P. Srisanga 3089
132. 84987 Diospyros sp. S. Watthana 3831
133. 85142 Diospyros sp. P. Phaosrichai 251
134. 85197 Diospyros sp. C. Maknoi 7845
135. 85257 Diospyros sp. C. Maknoi 7905
136. 85352 Diospyros sp. C. Maknoi 8000
137. 85410 Diospyros sp. C. Maknoi 8058
138. 85645 Diospyros sp. C. Maknoi 8344
139. 86075 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-079
140. 86206 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-210
141. 86269 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-273
142. 88939 Diospyros sp. C. Maknoi 8540
143. 88039 Diospyros sp. C. Maknoi 7725
144. 89840 Diospyros sp. N. Muangyen 813
145. 90417 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-339
146. 91109 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3476
147. 91244 Diospyros sp. S. Sawangsawat 429
148. 95376 Diospyros sp. C. Maknoi 6393
149. 95874 Diospyros sp. N. Muangyen 1830
150. 96539 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 055/60
151. 96729 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 245/60
152. 97114 Diospyros sp. P. Phaosrichai 498
153. 101672 Diospyros sp. W. Pongamornkul 6213
154. 104795 Diospyros sp. C. Maknoi 5671
155. 105558 Diospyros sp. C. Maknoi 6901
156. 105592 Diospyros sp. C. Maknoi 7020
157. 105725 Diospyros sp. C. Maknoi 6918
158. 109792 Diospyros sp. TLBG 113
159. 110775 Diospyros sp. N. Muangyen 1988
160. 112300 Diospyros sp. Buasroi Mala 35
161. 112842 Diospyros sp. N. Muangyen 2329

ปิด

QR code