ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86767
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Mali khon
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 061/58
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated scandent shrub, 1-1.5 m high. Flowers white, light fragrant.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

136    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4234 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 4234
2. 7195 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 7195
3. 8454 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8454
4. 8455 Jasminum sp. W. Nanakorn et al. 8455
5. 12789 Jasminum sp. S. Watthana 182
6. 16997 Jasminum sp. P. Srisanga 1314
7. 29897 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2703
8. 30379 Jasminum sp. C. Maknoi 1518
9. 35548 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8374
10. 35716 Jasminum sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8568
11. 38392 Jasminum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2164
12. 41122 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5571
13. 41878 Jasminum sp. P. Wessumritt 306
14. 42758 Jasminum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6223
15. 43435 Jasminum sp. K. Kertsawang 1256
16. 45849 Jasminum sp. C. Maknoi 3665
17. 46075 Jasminum sp. C. Maknoi 3770
18. 46093 Jasminum sp. C. Maknoi s.n.
19. 46930 Jasminum sp. M. Tanaros 404
20. 46281 Jasminum sp. S. Sawangsawat 5
21. 46496 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2571
22. 47095 Jasminum sp. C. Maknoi 3585
23. 48691 Jasminum sp. M. Norsaengsri s.n.
24. 50856 Jasminum sp. S. Watthana 3587
25. 50442 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61045
26. 50445 Jasminum sp. Hiroshige Koyama T-61085
27. 51074 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2680
28. 51080 Jasminum sp. W. Pongamornkul 2686
29. 51234 Jasminum sp. M. Norsaengsri 2656
30. 52625 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1710
31. 52633 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1718
32. 53251 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7719
33. 53215 Jasminum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7683
34. 53759 Jasminum sp. C. Maknoi 3040
35. 53882 Jasminum sp. C. Maknoi 3164
36. 54027 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8205
37. 54402 Jasminum sp. T. Yingkhachorn 83
38. 54855 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1102
39. 54856 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 1084
40. 54857 Jasminum sp. P. Chantaranothai et al. 80
41. 55783 Jasminum sp. M. Norsaengsri 5496
42. 56114 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8884
43. 56906 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9216
44. 56915 Jasminum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9225
45. 57175 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 290
46. 57243 Jasminum sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0090
47. 57715 Jasminum sp. C. Maknoi 4134
48. 58110 Jasminum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9862
49. 58351 Jasminum sp. Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1453
50. 61880 Jasminum sp. Ling Shein Man 087315
51. 62284 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0571/2555
52. 62409 Jasminum sp. Romklao Botanical Garden 0349/2554
53. 63536 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6588
54. 63541 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6593
55. 63700 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3646
56. 63714 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3714
57. 63717 Jasminum sp. M. Norsaengsri 3717
58. 64034 Jasminum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6932
59. 64965 Jasminum sp. P. Ajintaiyasil 031
60. 65661 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10151
61. 65218 Jasminum sp. K. Srithi 710
62. 66963 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3545
63. 67055 Jasminum sp. W. Pongamornkul 3637
64. 67463 Jasminum sp. M. Norsaengsri et al. 0029
65. 68172 Jasminum sp. C. Maknoi 4277
66. 70351 Jasminum sp. C. Maknoi 3218
67. 68855 Jasminum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089685
68. 72210 Jasminum sp. W. Thammarong 356
69. 72855 Jasminum sp. M. Norsaengsri 10968
70. 73449 Jasminum sp. C. Lakoet 0607
71. 73476 Jasminum sp. C. Lakoet 0636
72. 73596 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04006
73. 73608 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04018
74. 73640 Jasminum sp. W. Pongamornkul 04050
75. 75224 Jasminum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2254
76. 76365 Jasminum sp. P. Phaosrichai 157
77. 77559 Jasminum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11036
78. 80743 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4600
79. 81810 Jasminum sp. M. Norsaengsri 11844
80. 81297 Jasminum sp. C. Maknoi 7479
81. 81365 Jasminum sp. C. Maknoi 7548
82. 81976 Jasminum sp. M. Norsaengsri 12009
83. 84157 Jasminum sp. W. Pongamornkul 4943
84. 84226 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4094
85. 84924 Jasminum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4006
86. 85201 Jasminum sp. C. Maknoi 7849
87. 85202 Jasminum sp. C. Maknoi 7850
88. 85222 Jasminum sp. C. Maknoi 7870
89. 85278 Jasminum sp. C. Maknoi 7926
90. 86443 Jasminum sp. M. Wongnak 471
91. 86667 Jasminum sp. W. Tanming 890
92. 88304 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5310
93. 89436 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5536
94. 90164 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-87
95. 90329 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-252
96. 90485 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-407
97. 90807 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3415
98. 90808 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3416
99. 92581 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5384
100. 92526 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5329
101. 94126 Jasminum sp. W. Pongamornkul 5826
102. 95077 Jasminum sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-116
103. 95803 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6052
104. 95969 Jasminum sp. P. Phaosrichai 367
105. 96227 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4412
106. 96266 Jasminum sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4448
107. 96327 Jasminum sp. Mahasarakham University 10
108. 96547 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 063/60
109. 96552 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 068/60
110. 97048 Jasminum sp. C. Maknoi 5552
111. 96816 Jasminum sp. C. Glamwaewwong 332/60
112. 97015 Jasminum sp. C. Maknoi 4835
113. 97414 Jasminum sp. Chutima Niyomdee 06
114. 97499 Jasminum sp. C. Maknoi 5480
115. 98520 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-400
116. 101322 Jasminum sp. Jittiporn Thasaniyakorn 116-118
117. 104487 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6264
118. 104532 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6309
119. 104569 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6346
120. 104598 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6375
121. 104618 Jasminum sp. C. Maknoi 5762
122. 104989 Jasminum sp. C. Maknoi 6147
123. 105206 Jasminum sp. C. Maknoi 6442
124. 105536 Jasminum sp. C. Maknoi 6879
125. 105632 Jasminum sp. C. Maknoi 7060
126. 108387 Jasminum sp. W. Pongamornkul 6595
127. 109599 Jasminum sp. Jittiporn Tassaniyakorn 118
128. 109981 Jasminum sp. TLBG 577
129. 110036 Jasminum sp. Nelson Larue 1
130. 110339 Jasminum sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5456
131. 110700 Jasminum sp. N. Muangyen 1906
132. 110731 Jasminum sp. N. Muangyen 1939
133. 110929 Jasminum sp. K. Kertsawang 4499
134. 112666 Jasminum sp. N. Muangyen 2153
135. 113482 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-183
136. 113551 Jasminum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-252

ปิด

QR code