ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 86932
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 225/58
Collected date

วันที่เก็บ

3 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Creeping herb, 0.5-1 m long. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5078 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5078
2. 5194 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5194
3. 6053 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 6053
4. 7814 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 7814
5. 9909 Ipomoea sp. W. Pongamornkul 18
6. 16664 Ipomoea sp. S. Sasrirat 113
7. 16718 Ipomoea sp. S. Sasrirat 167
8. 22041 Ipomoea sp. M. Norsaengsri 1796
9. 53756 Ipomoea sp. C. Maknoi 3037
10. 53424 Ipomoea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8104
11. 54221 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8241
12. 55432 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8420
13. 55753 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8553
14. 56345 Ipomoea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8982
15. 62889 Ipomoea sp. C. Lakoet 225
16. 64128 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2530
17. 71499 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1036
18. 79766 Ipomoea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097755
19. 80333 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-148
20. 80338 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-153
21. 93739 Ipomoea sp. K. Kertsawang 3658
22. 94218 Ipomoea sp. W. Pongamornkul 5918
23. 96000 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 398
24. 96021 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 419
25. 98171 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-051
26. 98579 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-056
27. 104720 Ipomoea sp. C. Maknoi 5595
28. 105073 Ipomoea sp. C. Maknoi 6262
29. 111239 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-187
30. 111706 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-226

ปิด

QR code