ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9038
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9038
Collected date

วันที่เก็บ

29 Apr 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5 m tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

292    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 011
2. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
3. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
4. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
5. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
6. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
7. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
8. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
9. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
10. 3918 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3918
11. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
12. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
13. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
14. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
15. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
16. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
17. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
18. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
19. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
20. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
21. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
22. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
23. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
24. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
25. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
26. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
27. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
28. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
29. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
30. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
31. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
32. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
33. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
34. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127
35. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197
36. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
37. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
38. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
39. 11280 Antidesma sp. Thon 10
40. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
41. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
42. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 652
43. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 711
44. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 886
45. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
46. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
47. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
48. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Puff 1095
49. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
50. 17642 Antidesma sp. P. Srisanga 1421
51. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
52. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
53. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
54. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
55. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
56. 19225 Antidesma sp. S. Watthana and T. Riyapan 936
57. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
58. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
59. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
60. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
61. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2105
62. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
63. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
64. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
65. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
66. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
67. 25324 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1160
68. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006.11
69. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 051222-21
70. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
71. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
72. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-26
73. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-28
74. 33046 Antidesma sp. Warintorn K. 07-030
75. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07-013
76. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07-023
77. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8038
78. 35437 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8257
79. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8410
80. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
81. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
82. 41277 Antidesma sp. S. Watthana & P. Srisanga 3277
83. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
84. 44286 Antidesma sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2065
85. 44373 Antidesma sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0881
86. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
87. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
88. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
89. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS67
90. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS74
91. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS322
92. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-322
93. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-262
94. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS395
95. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS66
96. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
97. 46117 Antidesma sp. N. Romkham 205
98. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 25
99. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
100. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
101. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16891
102. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
103. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
104. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
105. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
106. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
107. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T-60255
108. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52570
109. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T-61132
110. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
111. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
112. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
113. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
114. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
115. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 221
116. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 237
117. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 273
118. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9565
119. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9569
120. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9592
121. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9764
122. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-257
123. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0577/2555
124. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0606/2555
125. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1148
126. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6693
127. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
128. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6654
129. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6955
130. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
131. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
132. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2444
133. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
134. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
135. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
136. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
137. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
138. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
139. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 926
140. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 945
141. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
142. 68064 Antidesma sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0331
143. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
144. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1053
145. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1065
146. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
147. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
148. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
149. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
150. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
151. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
152. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
153. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
154. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
155. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
156. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 0515
157. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
158. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849
159. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
160. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460
161. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
162. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163
163. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208
164. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293
165. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307
166. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341
167. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-459
168. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460
169. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
170. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
171. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
172. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
173. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
174. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
175. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
176. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
177. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-003
178. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088
179. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
180. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
181. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
182. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 087/60
183. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 234/60
184. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
185. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
186. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
187. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-083
188. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
189. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
190. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
191. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
192. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
193. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
194. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
195. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
196. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
197. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
198. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
199. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
200. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN038
201. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN090
202. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
203. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
204. 111050 Antidesma sp. K. Kertsawang 4619
205. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-092
206. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-260
207. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-303
208. 113183 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3877
209. 113263 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3956
210. 113941 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-191
211. 115171 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 706
212. 115201 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 736
213. 115359 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 894
214. 115836 Antidesma sp. K. Wangwasit 180425-32
215. 115848 Antidesma sp. K. Wangwasit 180426-10
216. 116060 Antidesma sp. K. Wangwasit 180912-51
217. 117451 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1543
218. 117536 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1628
219. 117785 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-155
220. 117828 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-198
221. 117839 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-209
222. 117861 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-231
223. 117877 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-247
224. 118874 Antidesma sp. K. Inthamma 452
225. 118919 Antidesma sp. K. Inthamma 498
226. 119016 Antidesma sp. K. Inthamma 603
227. 121251 Antidesma sp. N. Boonruang 0312
228. 121379 Antidesma sp. N. Boonruang 0440
229. 123353 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-347
230. 123512 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-050
231. 123864 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-401
232. 125374 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7117
233. 125628 Antidesma sp. N. Muangyen 3708
234. 126550 Antidesma sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9903
235. 127251 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1886
236. 127317 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1952
237. 127322 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1957
238. 127357 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1989
239. 127513 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2013
240. 127814 Antidesma sp. Natdanai Pan-in 190
241. 127965 Antidesma sp. K. Inthamma 801
242. 128158 Antidesma sp. K. Inthamma 1028
243. 128250 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2051
244. 128388 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2189
245. 128462 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2263
246. 128492 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2293
247. 128622 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2062
248. 128625 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2065
249. 129042 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2481
250. 130996 Antidesma sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1269
251. 132109 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2918
252. 131482 Antidesma sp. Chusie Trisonthi BD 66.1
253. 131511 Antidesma sp. Chusie Trisonthi BD 88.1
254. 131558 Antidesma sp. Chusie Trisonthi s.n. 4
255. 132895 Antidesma sp. S. Pumikong 2019 50
256. 132902 Antidesma sp. S. Pumikong 2019 57
257. 132582 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7519
258. 132917 Antidesma sp. S. Pumikong 2019 74
259. 133020 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2984
260. 133104 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3068
261. 133510 Antidesma sp. Natdanai Pan-in V 294
262. 133893 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3413
263. 133910 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3430
264. 133924 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3444
265. 134440 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2790
266. 135962 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7924
267. 136362 Antidesma sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 281
268. 136439 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3464
269. 136520 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3545
270. 136538 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3563
271. 136540 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3565
272. 136563 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3588
273. 137060 Antidesma sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103489
274. 137061 Antidesma sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103047
275. 137520 Antidesma sp. K. Inthamma 1104
276. 137571 Antidesma sp. K. Inthamma 1155
277. 137630 Antidesma sp. K. Inthamma 1214
278. 137776 Antidesma sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1360
279. 137855 Antidesma sp. K. Inthamma 1439
280. 138212 Antidesma sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3106
281. 138226 Antidesma sp. K. Inthamma 1502
282. 138229 Antidesma sp. K. Inthamma 1505
283. 138238 Antidesma sp. K. Inthamma 1514
284. 138262 Antidesma sp. K. Inthamma 1538
285. 138347 Antidesma sp. K. Inthamma 1623
286. 138396 Antidesma sp. K. Inthamma 1672
287. 138430 Antidesma sp. K. Inthamma 1706
288. 138790 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3669
289. 138850 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3729
290. 139110 Antidesma sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 421
291. 140102 Antidesma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10147
292. 140127 Antidesma sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10173

ปิด

QR code