ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87070
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Thao kan
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Glamwaewwong 363/58
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber 2 m long. Flowers creamy white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

209    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
2. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
3. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
4. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
5. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
6. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
7. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
8. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
9. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
10. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
11. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
12. 4049 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4049
13. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
14. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
15. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
16. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
17. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
18. 5627 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5627
19. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
20. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
21. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
22. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
23. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
24. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
25. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
26. 8534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8534
27. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
28. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
29. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
30. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
31. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
32. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
33. 16376 Cissus sp. P. Suksathan 2051
34. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
35. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
36. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
37. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
38. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
39. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
40. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
41. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
42. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
43. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
44. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
45. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
46. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
47. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
48. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
49. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
50. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
51. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
52. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
53. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
54. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
55. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
56. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
57. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
58. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
59. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
60. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
61. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
62. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
63. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
64. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
65. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
66. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
67. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
68. 46839 Cissus sp. M. Tanaros 311
69. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 3591
70. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
71. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
72. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
73. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
74. 49175 Cissus sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11075
75. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
76. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
77. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
78. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
79. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
80. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
81. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
82. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
83. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
84. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
85. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555 
86. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
87. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
88. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
89. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
90. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
91. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
92. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
93. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
94. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
95. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
96. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
97. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
98. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
99. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
100. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
101. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
102. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
103. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
104. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
105. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
106. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
107. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
108. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
109. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
110. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
111. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
112. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
113. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
114. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
115. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
116. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
117. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
118. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
119. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
120. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
121. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
122. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
123. 88325 Cissus sp. N. Muangyen 177
124. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
125. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
126. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
127. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
128. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
129. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
130. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
131. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
132. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
133. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
134. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
135. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
136. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
137. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
138. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
139. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
140. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
141. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
142. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
143. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
144. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
145. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
146. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
147. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
148. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
149. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
150. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
151. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
152. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
153. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
154. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
155. 106406 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 861
156. 109810 Cissus sp. TLBG 175
157. 109842 Cissus sp. TLBG 222
158. 110090 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 963
159. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
160. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
161. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
162. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
163. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
164. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
165. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
166. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
167. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
168. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
169. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
170. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
171. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
172. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
173. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
174. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
175. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
176. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
177. 114981 Cissus sp. T. Choopan et al. 2018-272
178. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
179. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
180. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576
181. 121291 Cissus sp. N. Boonruang 0352
182. 121367 Cissus sp. N. Boonruang 0428
183. 121784 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1844
184. 121841 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1176
185. 122804 Cissus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-274
186. 123108 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-102
187. 123463 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-001
188. 124730 Cissus sp. N. Muangyen 3307
189. 125347 Cissus sp. W. Pongamornkul 7090
190. 125279 Cissus sp. W. Pongamornkul 7022
191. 126768 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4009
192. 126853 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4094
193. 129409 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4267
194. 129449 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4307
195. 130125 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4447
196. 131439 Cissus sp. Chusie Trisonthi BD 21.1
197. 132073 Cissus sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2882
198. 132556 Cissus sp. W. Pongamornkul 7494
199. 133737 Cissus sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7633
200. 134143 Cissus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3608
201. 134231 Cissus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3665
202. 134326 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2676
203. 134431 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2781
204. 135769 Cissus sp. W. Pongamornkul 7737
205. 136559 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3584
206. 138398 Cissus sp. K. Inthamma 1674
207. 138462 Cissus sp. K. Inthamma 1738
208. 138937 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3816
209. 138979 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3858

ปิด

QR code