ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87167
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eleusine indica (L.) Gaertn.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-010
Collected date

วันที่เก็บ

4 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen. Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Champasak, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1107 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 202
2. 2108 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 200
3. 2217 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 203
4. 2532 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 199
5. 2645 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 2645
6. 3671 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 524
7. 7755 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 7755
8. 7322 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn et al. 7322
9. 14078 Eleusine indica (L.) Gaertn. H. Hemadhulin 8
10. 16946 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Suksathan 2355
11. 22087 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 1842
12. 23313 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 002
13. 23327 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Nanakorn & M. Norsaengsri 016
14. 23332 Eleusine indica (L.) Gaertn. C. Glamwaewwong 310
15. 28374 Eleusine indica (L.) Gaertn. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-14
16. 34720 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3482
17. 34731 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3492
18. 39168 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4254
19. 39414 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4500
20. 39514 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4598
21. 39778 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4885
22. 39786 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4893
23. 39791 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4898
24. 39934 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5041
25. 40198 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5386
26. 41414 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4101
27. 41085 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5534
28. 41089 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5538
29. 41112 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5561
30. 41482 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 58
31. 42822 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5671
32. 44799 Eleusine indica (L.) Gaertn. Piyawan Winichainan HN1128
33. 49067 Eleusine indica (L.) Gaertn. Shunsuke Tsugaru T-61761
34. 52383 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 5394
35. 60024 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2184
36. 60189 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 6024
37. 64046 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & P. Thongson 6965
38. 65256 Eleusine indica (L.) Gaertn. K. Srithi 13
39. 67268 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri 4139
40. 68030 Eleusine indica (L.) Gaertn. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0045
41. 79193 Eleusine indica (L.) Gaertn. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-388
42. 82485 Eleusine indica (L.) Gaertn. Ling Shein Man 092983
43. 86090 Eleusine indica (L.) Gaertn. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-094
44. 86500 Eleusine indica (L.) Gaertn. W. Tanming 952
45. 87800 Eleusine indica (L.) Gaertn. Hiroshige Koyama 10454
46. 90049 Eleusine indica (L.) Gaertn. Wannipa Chaowichian 001
47. 96961 Eleusine indica (L.) Gaertn. N. Inagaki et al. FOK-014840

ปิด

QR code