ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87186
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pycreus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-029
Collected date

วันที่เก็บ

4 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Champasak, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4662 Pycreus sp. W. Nanakorn et al. 4662
2. 4684 Pycreus sp. W. Nanakorn et al. 4684
3. 16041 Pycreus sp. P. Suksathan 1905
4. 17295 Pycreus sp. P. Suksathan 2604
5. 31039 Pycreus sp. K. Kertsawang 745
6. 34761 Pycreus sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3128
7. 41150 Pycreus sp. M. Norsaengsri 5853
8. 41154 Pycreus sp. M. Norsaengsri 5857
9. 41155 Pycreus sp. M. Norsaengsri 5858
10. 41156 Pycreus sp. M. Norsaengsri 5859
11. 58540 Pycreus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9575
12. 59900 Pycreus sp. Romklao Botanical Garden 0291/2554
13. 62846 Pycreus sp. M. Norsaengsri 10058
14. 65998 Pycreus sp. M. Norsaengsri 3115.1
15. 67590 Pycreus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 857
16. 73294 Pycreus sp. C. Lakoet 0452
17. 82192 Pycreus sp. C. Maknoi 7784
18. 85994 Pycreus sp. K. Wangwasit 050614-5
19. 87163 Pycreus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-006
20. 87177 Pycreus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-020
21. 94273 Pycreus sp. N. Muangyen 1401
22. 95102 Pycreus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-141
23. 101691 Pycreus sp. W. Pongamornkul 6232
24. 111432 Pycreus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-380
25. 118600 Pycreus sp. K. Kertsawang 3906

ปิด

QR code