ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87209
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyrtococcum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-052
Collected date

วันที่เก็บ

4 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Champasak, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2203 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 2203
2. 2205 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 2205
3. 2372 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 2372
4. 2714 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri s.n.
5. 3458 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 3458
6. 5063 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 5063
7. 5610 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 5610
8. 7006 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 7006
9. 7009 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 7009
10. 7228 Cyrtococcum sp. W. Nanakorn et al. 7228
11. 14747 Cyrtococcum sp. K. Larsen 45503
12. 20279 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1338
13. 21255 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1202
14. 21418 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1663
15. 21999 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1754
16. 22314 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1884
17. 22320 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 1890
18. 48455 Cyrtococcum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38718
19. 48976 Cyrtococcum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52553
20. 50279 Cyrtococcum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52170
21. 50145 Cyrtococcum sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38326
22. 50889 Cyrtococcum sp. S. Watthana 3621
23. 53253 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7721
24. 53114 Cyrtococcum sp. Yin-Jiantao 1324
25. 53659 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 692
26. 56002 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8617
27. 56245 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 827
28. 56815 Cyrtococcum sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2005
29. 56824 Cyrtococcum sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2014
30. 58158 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8691
31. 58174 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8706
32. 58284 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 8829
33. 58789 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9408
34. 59785 Cyrtococcum sp. C. Pitaksantipap 19
35. 62930 Cyrtococcum sp. C. Lakoet 267
36. 63624 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2010
37. 63660 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2466
38. 63666 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2468
39. 63752 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2099
40. 63781 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri s.n.
41. 65546 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2258
42. 65551 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2265
43. 65552 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2267
44. 65528 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2169A
45. 65825 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2110
46. 65826 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2109
47. 65834 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2110
48. 65992 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2797
49. 67388 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 2197
50. 77682 Cyrtococcum sp. M. Norsaengsri 11601
51. 111433 Cyrtococcum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-381

ปิด

QR code