ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 87320
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hispida L.f.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-162
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Fruits green with white latex.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 288 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 288
2. 9159 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 9159
3. 31812 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 1525
4. 33057 Ficus hispida L.f. Warintorn K. 07-041
5. 41137 Ficus hispida L.f. Jatupol K. 09-491
6. 43554 Ficus hispida L.f. S. Gardner & P. Tippayasri ST1464
7. 43589 Ficus hispida L.f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1090
8. 48935 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32997
9. 48950 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33045
10. 48955 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33363
11. 51229 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 2651
12. 52246 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & N. Romkham 1488
13. 52319 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & N. Romkham 1353
14. 53045 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7617
15. 54482 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & P. Thongson 6977
16. 56622 Ficus hispida L.f. Puangpen et al. N018
17. 57624 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4008
18. 57932 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9034
19. 58144 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & N. Tathana 8677
20. 60061 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2222
21. 62776 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 9988
22. 62915 Ficus hispida L.f. C. Lakoet 252
23. 64545 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3094
24. 66239 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3277
25. 66597 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2857
26. 66617 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10462
27. 67002 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3584
28. 67326 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri & R. Insea 8150
29. 68293 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4397
30. 68582 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2946
31. 68584 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2948
32. 68633 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2997
33. 71554 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1091
34. 71705 Ficus hispida L.f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091152
35. 72721 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4956
36. 72828 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10938
37. 75236 Ficus hispida L.f. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2400
38. 75294 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094971
39. 75491 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095183
40. 76132 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 6677
41. 80016 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097906
42. 80033 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097110
43. 80204 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-20
44. 81877 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11911
45. 81929 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11962
46. 83088 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 4623
47. 89157 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 748
48. 90121 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-44
49. 90693 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 955
50. 92676 Ficus hispida L.f. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-067
51. 93015 Ficus hispida L.f. D. Argyriou 242
52. 93882 Ficus hispida L.f. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030243
53. 94641 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4010
54. 95525 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 1722
55. 98411 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-291
56. 101770 Ficus hispida L.f. P. Panyadee & W. Pongamornkul 058
57. 109768 Ficus hispida L.f. Kanokpan Nhoodang 45

ปิด

QR code