ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87162
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kyllinga sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Cyperaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 5
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2264 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 772
2. 2524 Kyllinga sp. W. Nanakorn et al. 2524
3. 3603 Kyllinga sp. W. Nanakorn et al. 3603
4. 3763 Kyllinga sp. W. Nanakorn et al. 3763
5. 4344 Kyllinga sp. W. Nanakorn et al. 4344
6. 7623 Kyllinga sp. W. Nanakorn et al. 7623
7. 28262 Kyllinga sp. K. Kertsawang 486
8. 38364 Kyllinga sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2136
9. 41157 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 5860
10. 48477 Kyllinga sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52020
11. 51476 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7546
12. 55711 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8511
13. 56188 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 5759
14. 58437 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9472
15. 58444 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9479
16. 58532 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9567
17. 58577 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9612
18. 58610 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9645
19. 59265 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9802
20. 60115 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 5904
21. 60185 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 6020
22. 60186 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 6021
23. 60197 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 6032
24. 62183 Kyllinga sp. W. Boonprakop 444
25. 63513 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 6771
26. 64737 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, C. Pitaksantipap 9380
27. 64742 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9396
28. 67965 Kyllinga sp. C. Lakoet 346
29. 75200 Kyllinga sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2366
30. 79190 Kyllinga sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 385
31. 81695 Kyllinga sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11735
32. 83292 Kyllinga sp. C. Maknoi 7809
33. 85184 Kyllinga sp. P. Phaosrichai 293
34. 87381 Kyllinga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 223
35. 87508 Kyllinga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 350
36. 87746 Kyllinga sp. Saensouk et al. 132
37. 91763 Kyllinga sp. N. Muangyen 1131
38. 94388 Kyllinga sp. N. Muangyen 1515
39. 98890 Kyllinga sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 367
40. 110878 Kyllinga sp. N. Muangyen 2093
41. 112674 Kyllinga sp. N. Muangyen 2161
42. 113793 Kyllinga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 43
43. 114496 Kyllinga sp. N. Muangyen 1975
44. 115554 Kyllinga sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1446
45. 117584 Kyllinga sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1676
46. 118599 Kyllinga sp. K. Kertsawang 3905
47. 122776 Kyllinga sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 246
48. 123465 Kyllinga sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 3
49. 130573 Kyllinga sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 850
50. 130581 Kyllinga sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 858
51. 130626 Kyllinga sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 903
52. 130649 Kyllinga sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 926
53. 132052 Kyllinga sp. W. Thammarong, S. Yokyo, K. Sompong 2861
54. 142140 Kyllinga sp. M. Norsaengsri 5697

ปิด

QR code