ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87332
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindernia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LINDERNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-174
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

78    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7337 Lindernia sp. W. Nanakorn et al. 7337
2. 16297 Lindernia sp. P. Srisanga 1154
3. 21208 Lindernia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2082
4. 23287 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 306
5. 46232 Lindernia sp. M. Norsaengsri 3235
6. 47041 Lindernia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 262
7. 48773 Lindernia sp. Shunsuke Tsugaru T-61736
8. 50818 Lindernia sp. S. Watthana 3548
9. 51285 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2733
10. 51286 Lindernia sp. M. Norsaengsri 2734
11. 55796 Lindernia sp. M. Norsaengsri 5509
12. 55968 Lindernia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8583
13. 62331 Lindernia sp. Romklao Botanical Garden 0618/2555
14. 70420 Lindernia sp. C. Maknoi 3287
15. 70887 Lindernia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 109
16. 73100 Lindernia sp. M. Norsaengsri 11268
17. 75458 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095117
18. 75480 Lindernia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095162
19. 76902 Lindernia sp. W. Tanming 676
20. 76903 Lindernia sp. W. Tanming 677
21. 76905 Lindernia sp. W. Tanming 679
22. 76924 Lindernia sp. W. Tanming 698
23. 78985 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-181
24. 79188 Lindernia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-383
25. 81689 Lindernia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11729
26. 83289 Lindernia sp. C. Maknoi 7806
27. 83290 Lindernia sp. C. Maknoi 7807
28. 83639 Lindernia sp. S. Bunma s.n.
29. 83707 Lindernia sp. S. Bunma s.n.
30. 84529 Lindernia sp. K. Kertsawang 3382
31. 84679 Lindernia sp. K. Kertsawang 3460
32. 85754 Lindernia sp. W. Pongamornkul et al. 5094
33. 86956 Lindernia sp. C. Glamwaewwong 249/58
34. 87488 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-330
35. 87489 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-331
36. 87606 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-446
37. 88511 Lindernia sp. N. Muangyen 363
38. 90118 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-41
39. 90132 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-55
40. 92657 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-048
41. 93446 Lindernia sp. S. Daoh 8
42. 94566 Lindernia sp. N. Muangyen 1692
43. 95089 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-128
44. 95092 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-131
45. 95117 Lindernia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-156
46. 95780 Lindernia sp. W. Pongamornkul 6064
47. 98642 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-119
48. 98894 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-371
49. 100715 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-318
50. 100786 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-389
51. 100836 Lindernia sp. P. Phaosrichai 563
52. 104144 Lindernia sp. S. Kamonnate 791
53. 104894 Lindernia sp. C. Maknoi 6050
54. 105153 Lindernia sp. C. Maknoi 6344
55. 108485 Lindernia sp. T. Choopan et al. 2018-70
56. 110971 Lindernia sp. K. Kertsawang 4540
57. 111072 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-021
58. 111074 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-023
59. 111291 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-239
60. 111297 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-245
61. 111333 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-281
62. 111499 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-022
63. 111580 Lindernia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-103
64. 113490 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-191
65. 113679 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-380
66. 113681 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-382
67. 114647 Lindernia sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4995
68. 115014 Lindernia sp. T. Choopan s.n.
69. 122755 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-225
70. 122914 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-384
71. 122916 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-386
72. 122917 Lindernia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-387
73. 123698 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-235
74. 123702 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-239
75. 123732 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-269
76. 123802 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-339
77. 123844 Lindernia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-381
78. 126770 Lindernia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4011

ปิด

QR code