ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 9089
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack
Family name

ชื่อวงศ์

SIMAROUBACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9089
Collected date

วันที่เก็บ

7 May 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3560 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 3560
2. 6869 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 6869
3. 9100 Eurycoma longifolia Jack W. Nanakorn et al. 9100
4. 13213 Eurycoma longifolia Jack T.G. Laman 655
5. 17873 Eurycoma longifolia Jack W. Pongamornkul 536
6. 25154 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 424
7. 27393 Eurycoma longifolia Jack P. Kumphet sn. 77
8. 29212 Eurycoma longifolia Jack S. Watthana 2211
9. 33027 Eurycoma longifolia Jack Warintorn K. 07-011
10. 34407 Eurycoma longifolia Jack Warintorn K. 08-237
11. 35969 Eurycoma longifolia Jack Jatupol K. 08-310
12. 38665 Eurycoma longifolia Jack S. Watthana 2889
13. 39588 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri 4677
14. 44082 Eurycoma longifolia Jack S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0011a
15. 46615 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri 3586
16. 50674 Eurycoma longifolia Jack K. Maneenoon 3016
17. 52370 Eurycoma longifolia Jack M. Pinyosak & P. Wessumritt 97
18. 56014 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri & N. Tathana 8629
19. 58056 Eurycoma longifolia Jack M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9158
20. 66213 Eurycoma longifolia Jack W. Pongamornkul 3251
21. 76165 Eurycoma longifolia Jack C. Maknoi 6711
22. 77820 Eurycoma longifolia Jack P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-35
23. 84453 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3306
24. 88986 Eurycoma longifolia Jack Ubonwan Upho UBON 978
25. 93155 Eurycoma longifolia Jack D. Argyriou 388
26. 93210 Eurycoma longifolia Jack N. Turreira-Garcia 321
27. 93215 Eurycoma longifolia Jack D. Argyriou 316
28. 93289 Eurycoma longifolia Jack N. Turreira Garcia 567
29. 102012 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 4276
30. 102197 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 4461
31. 109822 Eurycoma longifolia Jack TLBG 197
32. 110981 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 4550
33. 114893 Eurycoma longifolia Jack T. Choopan et al. 2018-100
34. 115123 Eurycoma longifolia Jack W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 658
35. 115124 Eurycoma longifolia Jack W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 659
36. 118552 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3858
37. 118556 Eurycoma longifolia Jack K. Kertsawang 3862

ปิด

QR code