ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87415
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Selaginella sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SELAGINELLACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-257
Collected date

วันที่เก็บ

6 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1447 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 1447
2. 4285 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4285
3. 3660 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 3660
4. 4225 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4225
5. 4635 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 4635
6. 4926 Selaginella sp. S. Watthana & M. Norsaengsri s.n.
7. 7779 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 7779
8. 7852 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 7852
9. 9141 Selaginella sp. W. Nanakorn et al. 9141
10. 14753 Selaginella sp. K. Larsen 45638
11. 14930 Selaginella sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 470
12. 15669 Selaginella sp. P. Suksathan 1752.1
13. 16122 Selaginella sp. P. Suksathan 1987
14. 16424 Selaginella sp. P. Suksathan 2097
15. 28248 Selaginella sp. K. Kertsawang 526
16. 28274 Selaginella sp. K. Kertsawang 553
17. 31323 Selaginella sp. K. Kertsawang 787
18. 31373 Selaginella sp. K. Kertsawang 837
19. 31387 Selaginella sp. K. Kertsawang 851
20. 31495 Selaginella sp. C. Maknoi 1617
21. 31978 Selaginella sp. C. Maknoi 1140
22. 31980 Selaginella sp. C. Maknoi 1141
23. 33316 Selaginella sp. Jatupol K. 07-097
24. 35352 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8162
25. 35472 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8294
26. 35498 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8321
27. 35583 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8416
28. 35721 Selaginella sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8573
29. 36375 Selaginella sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3018
30. 36401 Selaginella sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3045
31. 37835 Selaginella sp. M. Norsaengsri 3800
32. 38465 Selaginella sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2237
33. 41047 Selaginella sp. K. Kertsawang 981
34. 43448 Selaginella sp. K. Kertsawang 1269
35. 45018 Selaginella sp. S. Buranasawettam 25205353
36. 46778 Selaginella sp. M. Tanaros 179
37. 46822 Selaginella sp. M. Tanaros 223
38. 47350 Selaginella sp. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 017
39. 48486 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38242
40. 48747 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51693
41. 48760 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51689
42. 48794 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38628
43. 48851 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38651
44. 48852 Selaginella sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38627
45. 49002 Selaginella sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50198
46. 49082 Selaginella sp. S. Watthana 3341
47. 49096 Selaginella sp. S. Watthana 3356
48. 49156 Selaginella sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-39598
49. 50790 Selaginella sp. S. Watthana 3519
50. 51552 Selaginella sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1225
51. 53317 Selaginella sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7984
52. 53608 Selaginella sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1223
53. 54342 Selaginella sp. T. Yingkhachorn 19
54. 54419 Selaginella sp. T. Yingkhachorn 112
55. 55074 Selaginella sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8376
56. 57231 Selaginella sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0078
57. 57233 Selaginella sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0080
58. 58525 Selaginella sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9560
59. 60686 Selaginella sp. Ling Shein Man 087877
60. 61132 Selaginella sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086532
61. 62736 Selaginella sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1160
62. 63897 Selaginella sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9915
63. 64064 Selaginella sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6996
64. 65008 Selaginella sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6231
65. 65041 Selaginella sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6318
66. 65614 Selaginella sp. M. Norsaengsri 10103
67. 65659 Selaginella sp. M. Norsaengsri 10149
68. 71414 Selaginella sp. W. Pongamornkul 3854
69. 72604 Selaginella sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay and S. Suddee 4784
70. 72608 Selaginella sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay and S. Suddee 4738
71. 72638 Selaginella sp. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4878
72. 72643 Selaginella sp. David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4917
73. 79210 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-405
74. 80010 Selaginella sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097700
75. 80243 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-59
76. 80305 Selaginella sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-121
77. 84487 Selaginella sp. K. Kertsawang 3340
78. 84864 Selaginella sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3942
79. 84941 Selaginella sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4026
80. 85172 Selaginella sp. P. Phaosrichai 281
81. 87240 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-083
82. 87375 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-217
83. 87577 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-417
84. 88095 Selaginella sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3570
85. 88485 Selaginella sp. N. Muangyen 337
86. 88518 Selaginella sp. N. Muangyen 370
87. 89334 Selaginella sp. W. Pongamornkul 5434
88. 89425 Selaginella sp. W. Pongamornkul 5525
89. 90405 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-327
90. 92704 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-095
91. 94441 Selaginella sp. N. Muangyen 1568
92. 95144 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-183
93. 95165 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-204
94. 95240 Selaginella sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-279
95. 95644 Selaginella sp. W. Pongamornkul, R. Suksathan and M. Wongnak 6005
96. 97452 Selaginella sp. K. Norum & P. Banthoan KT 114
97. 98410 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-290
98. 104070 Selaginella sp. Katika Intarapech 59
99. 105589 Selaginella sp. C. Maknoi 7017
100. 107023 Selaginella sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 735
101. 107335 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-097
102. 107588 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-376
103. 110674 Selaginella sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5789
104. 111164 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-112
105. 111289 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-237
106. 111324 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-272
107. 112910 Selaginella sp. K. Kertsawang 3748
108. 113668 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-369
109. 113294 Selaginella sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3987
110. 114193 Selaginella sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-009
111. 114557 Selaginella sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4906
112. 116844 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-036
113. 116845 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-037
114. 117096 Selaginella sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-289
115. 118628 Selaginella sp. K. Kertsawang 3934
116. 120698 Selaginella sp. N. Muangyen 2680
117. 123522 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-060
118. 123628 Selaginella sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-164

ปิด

QR code