ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87351
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 193
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers white cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1050 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 1050
2. 1156 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 1156
3. 3625 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 3625
4. 6053 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 6053
5. 7103 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 7103
6. 7724 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 7724
7. 13449 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Vega E., Caudales R. 246
8. 46521 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul 2596
9. 53353 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8020
10. 53424 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8104
11. 53845 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 3127
12. 55435 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana 8423
13. 55450 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana 8438
14. 58506 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana 9541
15. 58542 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana 9577
16. 63516 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri 6775
17. 67330 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, R. Insea 8154
18. 68334 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 4437
19. 68278 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 4382
20. 69023 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 645
21. 69044 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 666
22. 70666 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Khin Myo Htwe 24014
23. 71499 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1036
24. 76927 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Tanming 701
25. 82193 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Phaosrichai 126
26. 87706 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Saensouk et al. 92
27. 87481 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 323
28. 88568 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 419
29. 88703 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 554
30. 92019 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. K. Kertsawang 3584
31. 93712 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. K. Kertsawang 3631
32. 94218 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul 5918
33. 94228 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1356
34. 94604 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3973
35. 95509 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1706
36. 95806 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1762
37. 98430 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 310
38. 98530 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 7
39. 110590 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5705
40. 110808 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 2021
41. 112573 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1350
42. 113061 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6666
43. 117410 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 996
44. 119129 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Boonruang 239
45. 120508 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Tanming SP 14
46. 121111 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3093
47. 121828 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1163
48. 122102 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1435
49. 122019 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1353
50. 122046 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1380
51. 122138 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1471
52. 125077 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 699
53. 124884 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3461
54. 124910 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3487
55. 124916 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3493
56. 124935 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3512
57. 127219 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1950
58. 127566 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2533
59. 128756 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2196
60. 129077 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2516
61. 129382 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4240
62. 130319 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3815
63. 133076 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3040

ปิด

QR code