ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87651
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

HYPERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Tiew daeng
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Saensouk et al. 37
Collected date

วันที่เก็บ

20 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kalasin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 63 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Nanakorn et al. 063
2. 600 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Nanakorn et al. 600
3. 6109 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Nanakorn et al. 6109
4. 9862 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Watthana & S. Siriphum 22
5. 10843 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Watthana 96
6. 11086 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 104
7. 11951 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Serm 115
8. 13212 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL597
9. 23220 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Glamwaewwong 241
10. 24816 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume K. Kertsawang 293
11. 30841 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume J.F. Maxwell 07-346
12. 31569 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume A. Keratikornkol 356
13. 35954 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Jatupol K. 08-295
14. 35970 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Jatupol K. 08-311
15. 37478 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume J.F. Maxwell 06-295
16. 37647 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume J.F. Maxwell 06-590
17. 38389 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi & P. Srisanga 2161
18. 39730 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume M. Norsaengsri 4837
19. 41667 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Chhang Phourin 5024
20. 45507 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume N. Romkham 157
21. 46599 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume M. Norsaengsri 3570
22. 48579 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume M. Norsaengsri 7330
23. 50691 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume L. Kamkom 7003
24. 50694 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume L. Kamkom 7003
25. 51180 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 2786
26. 52911 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Yin-Jiantao 1528
27. 53886 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi 3168
28. 54510 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Kantachot 165
29. 54511 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume P. Chantaranothai et al. s.n.
30. 54686 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume P. Krachai 150
31. 54687 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume KKU Staff. s.n.
32. 58496 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9531
33. 59707 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Klongngern 02
34. 59879 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Romklao Botanical Garden 0270/2554
35. 66059 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume K. Srithi 293
36. 66946 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 3528
37. 69562 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Zhou-Shishun 7057
38. 70212 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume P. Wessumrit & S. Sawangsawat 57
39. 70347 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi 3214
40. 74590 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Zhou-Shishun 7227
41. 76229 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi 6775
42. 75715 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 4300
43. 75938 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094697
44. 76846 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Tanming 620
45. 79127 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-322
46. 79776 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097165
47. 81759 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume M. Norsaengsri 11794
48. 82186 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi 7778
49. 82333 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Watthana 4322
50. 83618 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Bunma s.n.
51. 83619 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Bunma s.n.
52. 83620 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Bunma s.n.
53. 84628 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume K. Kertsawang 3409
54. 86108 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-112
55. 88599 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 450
56. 89866 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ2
57. 91256 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume S. Sawangsawat 443
58. 92617 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-008
59. 92677 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-068
60. 93651 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Rukarcha 61
61. 94303 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume N. Muangyen 1431
62. 94563 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume N. Muangyen 1689
63. 94824 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Chusie & K. Srithi PK085
64. 95646 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Chusie & K. Srithi SJ101
65. 98585 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-062
66. 98641 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-118
67. 101131 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 6152
68. 101684 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. Pongamornkul 6225
69. 105791 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Pimsiri PN062
70. 110900 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume K. Kertsawang 4470
71. 110951 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume K. Kertsawang 4521
72. 111102 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-050
73. 111339 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-287
74. 113401 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-102
75. 114541 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4890
76. 114952 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume T. Choopan et al. 2018-224
77. 117680 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-050
78. 117786 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-156
79. 121136 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume N. Muangyen 3118
80. 123663 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-200

ปิด

QR code