ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 87813
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Hiroshige Koyama 10468
Collected date

วันที่เก็บ

16 Sep 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4378 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. W. Nanakorn et al. 4378
2. 5839 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. W. Nanakorn et al. 5839
3. 7890 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. W. Nanakorn et al. 7890
4. 10352 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 29
5. 12215 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. W. La-ongsri 48
6. 12871 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. P. Srisanga 401
7. 13666 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. P. Suksathan 1436
8. 21670 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. S. Watthana 1462
9. 30803 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. J.F. Maxwell 07-4
10. 35473 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8295
11. 35679 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8525
12. 38626 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. W. Pongamornkul 2476
13. 52500 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Yin-Jiantao 1320
14. 53462 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1498
15. 55223 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. P. Pornpongrungrueng s.n
16. 60525 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Ling Shein Man 088155
17. 60904 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Ling Shein Man 087744
18. 61094 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086512
19. 61359 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086784
20. 70747 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011088
21. 75810 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094541
22. 76469 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094260
23. 87798 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Hiroshige Koyama 10446
24. 87812 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Hiroshige Koyama 10469
25. 87814 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Hiroshige Koyama 10470
26. 87833 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Hiroshige Koyama 10520
27. 89116 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. N. Muangyen 707
28. 91643 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Kenji Horie s.n.
29. 103795 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-23
30. 107350 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-112
31. 107465 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-239

ปิด

QR code