ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9168
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sida sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9168
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jun 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1618 Sida sp. W. Nanakorn et al. 1618
2. 1633 Sida sp. W. Nanakorn et al. 1633
3. 1736 Sida sp. W. Nanakorn et al. 1736
4. 1908 Sida sp. W. Nanakorn et al. 1908
5. 2012 Sida sp. W. Nanakorn et al. 2012
6. 2014 Sida sp. W. Nanakorn et al. 2014
7. 2429 Sida sp. W. Nanakorn et al. 2429
8. 2477 Sida sp. W. Nanakorn et al. 2477
9. 3944 Sida sp. W. Nanakorn et al. 3944
10. 4261 Sida sp. W. Nanakorn et al. 4261
11. 4555 Sida sp. W. Nanakorn et al. 4555
12. 5095 Sida sp. W. Nanakorn et al. 5095
13. 5262 Sida sp. W. Nanakorn et al. 5262
14. 5295 Sida sp. W. Nanakorn et al. 5295
15. 7187 Sida sp. W. Nanakorn et al. 7187
16. 7326 Sida sp. W. Nanakorn et al. 7326
17. 7732 Sida sp. W. Nanakorn et al. 7732
18. 7748 Sida sp. W. Nanakorn et al. 7748
19. 9170 Sida sp. W. Nanakorn et al. 9170
20. 11289 Sida sp. Thon 19
21. 18091 Sida sp. P. Srisanga 1644
22. 22115 Sida sp. C. Glamwaewwong 26
23. 23608 Sida sp. P. Srisanga 2617
24. 24831 Sida sp. K. Kertsawang 408
25. 31666 Sida sp. C. Maknoi 1041
26. 38153 Sida sp. S. Sawangsawat 86
27. 39226 Sida sp. M. Norsaengsri 4313
28. 40658 Sida sp. W. Nanakorn et al. 40658
29. 41885 Sida sp. P. Wessumritt 318
30. 45654 Sida sp. D. Khrueasan MS827
31. 46692 Sida sp. M. Norsaengsri 2838
32. 47800 Sida sp. S. Sawangsawat 165
33. 47858 Sida sp. M. Norsaengsri 7026
34. 48458 Sida sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51462
35. 48795 Sida sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38369
36. 49087 Sida sp. S. Watthana 3346
37. 50454 Sida sp. Li-Jianwu Cx00006
38. 51171 Sida sp. W. Pongamornkul 2777
39. 55718 Sida sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8518
40. 55720 Sida sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8520
41. 55745 Sida sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8545
42. 55892 Sida sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
43. 57720 Sida sp. N. Tathana 05
44. 58489 Sida sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9524
45. 61475 Sida sp. Ling Shein Man 087640
46. 62253 Sida sp. Romklao Botanical Garden 0540/2555
47. 62436 Sida sp. Romklao Botanical Garden 0376/2554
48. 67142 Sida sp. Jatupol K. & C. Maknoi 545
49. 67161 Sida sp. Jatupol K. & C. Maknoi 564
50. 67256 Sida sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 769
51. 67551 Sida sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 817
52. 68454 Sida sp. C. Maknoi 4557
53. 69058 Sida sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 680
54. 70168 Sida sp. N. Muangyen 0055
55. 70356 Sida sp. C. Maknoi 3223
56. 73315 Sida sp. C. Lakoet 0473
57. 73380 Sida sp. C. Lakoet 0538
58. 76091 Sida sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094895
59. 76883 Sida sp. W. Tanming 657
60. 78861 Sida sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-139
61. 81124 Sida sp. C. Maknoi 7305
62. 85976 Sida sp. K. Wangwasit 050926-1
63. 85977 Sida sp. K. Wangwasit 211122-20
64. 86685 Sida sp. W. Tanming 908
65. 88409 Sida sp. N. Muangyen 261
66. 88822 Sida sp. C. Maknoi 8423
67. 88941 Sida sp. C. Maknoi 8542
68. 89465 Sida sp. W. Pongamornkul 5565
69. 89745 Sida sp. C. Maknoi 8561
70. 105069 Sida sp. C. Maknoi 6258
71. 105209 Sida sp. C. Maknoi 6445
72. 105259 Sida sp. C. Maknoi 6495
73. 106443 Sida sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 898
74. 107590 Sida sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-378
75. 110079 Sida sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 952
76. 110814 Sida sp. N. Muangyen 2027
77. 111404 Sida sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-352
78. 112723 Sida sp. N. Muangyen 2210
79. 116136 Sida sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6788
80. 116147 Sida sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6799
81. 116164 Sida sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6816
82. 116466 Sida sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-090
83. 118674 Sida sp. K. Kertsawang 3980
84. 120894 Sida sp. N. Muangyen 2876
85. 121889 Sida sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1224
86. 121825 Sida sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1160
87. 123137 Sida sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-131
88. 124940 Sida sp. N. Muangyen 3517
89. 124980 Sida sp. N. Muangyen 3556
90. 125203 Sida sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1618

ปิด

QR code