ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 88197
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elsholtzia blanda (Benth.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 5203
Collected date

วันที่เก็บ

16 Nov 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m high in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5731 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5731
2. 5871 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5871
3. 8258 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8258
4. 8290 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8290
5. 10147 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Thongson 80
6. 13672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1443
7. 15309 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1583
8. 16270 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1127
9. 18696 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1854
10. 19317 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. S. Watthana 1087
11. 22205 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2265
12. 23631 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2640
13. 23778 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2699
14. 34176 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 2101
15. 34207 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 2132
16. 47191 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Chusie KY8
17. 54632 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 477
18. 55056 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 762
19. 55644 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 475
20. 60619 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088031
21. 60626 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088021
22. 60755 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088276
23. 60959 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087828
24. 61427 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088327
25. 61473 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087646
26. 65293 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. K. Srithi 514
27. 89671 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5657
28. 89672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5658
29. 94164 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5864
30. 95565 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5927
31. 95724 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6008
32. 95752 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6036
33. 102456 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. V. Nguanchoo 699
34. 113005 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-37
35. 122815 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-285
36. 122898 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-368
37. 132847 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 7615
38. 133568 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Natdanai Pan-in V 353
39. 136105 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 19
40. 136184 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 98

ปิด

QR code