ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 88325
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 177
Collected date

วันที่เก็บ

1 Nov 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flowers white-creamy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

611
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

183    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
2. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
3. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
4. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
5. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
6. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
7. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
8. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
9. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
10. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
11. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
12. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
13. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
14. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
15. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
16. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
17. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
18. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
19. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
20. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
21. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
22. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
23. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
24. 8534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8534
25. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
26. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
27. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
28. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
29. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
30. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 16376 Cissus sp. P. Suksathan 2051
32. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
33. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
34. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
35. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
36. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
37. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
38. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
39. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
40. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
41. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
42. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
43. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
44. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
45. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
46. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
47. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
48. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
49. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
50. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
51. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
52. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
53. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
54. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
55. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
56. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
57. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
58. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
59. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
60. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
61. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
62. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
63. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
64. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
65. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
66. 46839 Cissus sp. M. Tanaros 311
67. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 2591
68. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
69. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
70. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
71. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
72. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
73. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
74. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
75. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
76. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
77. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
78. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
79. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
80. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
81. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
82. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
83. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555ส
84. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
85. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
86. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
87. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
88. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
89. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
90. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
91. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
92. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
93. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
94. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
95. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
96. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
97. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
98. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
99. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
100. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
101. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
102. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
103. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
104. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
105. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
106. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
107. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
108. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
109. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
110. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
111. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
112. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
113. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
114. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
115. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
116. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
117. 87070 Cissus sp. C. Glamwaewwong 363/58
118. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
119. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
120. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
121. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
122. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
123. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
124. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
125. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
126. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
127. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
128. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
129. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
130. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
131. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
132. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
133. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
134. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
135. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
136. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
137. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
138. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
139. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
140. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
141. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
142. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
143. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
144. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
145. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
146. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
147. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
148. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
149. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
150. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
151. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
152. 109810 Cissus sp. TLBG 175
153. 109842 Cissus sp. TLBG 222
154. 110090 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 963
155. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
156. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
157. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
158. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
159. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
160. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
161. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
162. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
163. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
164. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
165. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
166. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
167. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
168. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
169. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
170. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
171. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
172. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
173. 114981 Cissus sp. T. Choopan et al. 2018-272
174. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
175. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
176. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576
177. 121291 Cissus sp. N. Boonruang 0352
178. 121367 Cissus sp. N. Boonruang 0428
179. 121841 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1176
180. 122804 Cissus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-274
181. 123108 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-102
182. 123463 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-001
183. 124730 Cissus sp. N. Muangyen 3307

ปิด

QR code