ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 88453
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus emblica L.
Family name

ชื่อวงศ์

Phyllanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 305
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 4-5 m high. Fruits greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

111    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 41 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 41
2. 2576 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 2576
3. 4314 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 4314
4. 6028 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 6028
5. 6800 Phyllanthus emblica L. S. Watthana, P. Srisanga 33
6. 9375 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 9375
7. 8182 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8182
8. 8974 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 8974
9. 10776 Phyllanthus emblica L. S. Thalamphai 5
10. 11797 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 292
11. 12011 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 298
12. 22718 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2450
13. 23558 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 70
14. 25844 Phyllanthus emblica L. Bot. KU 2006 41
15. 27430 Phyllanthus emblica L. P. Kumphet s.n.
16. 28986 Phyllanthus emblica L. W. Nanakorn et al. 28986
17. 29335 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 1279
18. 30529 Phyllanthus emblica L. J.F. Maxwell 09 72
19. 31962 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 1124
20. 32090 Phyllanthus emblica L. S. Chongko 548
21. 33266 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 07 47
22. 34413 Phyllanthus emblica L. Warintorn K. 08 243
23. 34663 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3298
24. 34819 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
25. 35513 Phyllanthus emblica L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8337
26. 35973 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 09 314
27. 36269 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2216
28. 36422 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3066
29. 39118 Phyllanthus emblica L. Jatupol K. 08 467
30. 42378 Phyllanthus emblica L. Wang Hong 3755
31. 43725 Phyllanthus emblica L. S. Gardner, P. Tippayasri ST 1375
32. 44795 Phyllanthus emblica L. Piyawan Winichainan HN 1115
33. 44841 Phyllanthus emblica L. Yaovanit Polpim HN 1397
34. 46231 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 3234
35. 46444 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 2519
36. 46680 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 2826
37. 53193 Phyllanthus emblica L. Yin-Jiangtao 1395
38. 54630 Phyllanthus emblica L. P. Chantaranothai 30
39. 57634 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4051
40. 57638 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4055
41. 58146 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri, N. Tathana 8679
42. 60886 Phyllanthus emblica L. Ling Shein Mang 87248
43. 61963 Phyllanthus emblica L. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87337
44. 64540 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3089
45. 67367 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri, R. Insea 8190
46. 66203 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3236
47. 66949 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3531
48. 68280 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 4384
49. 69748 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Hong Mang 53503
50. 71347 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 3787
51. 71846 Phyllanthus emblica L. B. Pantarod 83
52. 73670 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4080
53. 75967 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94307
54. 77695 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11614
55. 79700 Phyllanthus emblica L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97970
56. 80347 Phyllanthus emblica L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 162
57. 80694 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4551
58. 81266 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 7448
59. 81840 Phyllanthus emblica L. M. Norsaengsri 11874
60. 83609 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
61. 83610 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
62. 83611 Phyllanthus emblica L. S. Bunma s.n.
63. 84095 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 4881
64. 84800 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 2286
65. 85683 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5024
66. 87041 Phyllanthus emblica L. C. Glamwaewwong 58 334
67. 87597 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 437
68. 88207 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5213
69. 89073 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 664
70. 89635 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 5621
71. 92311 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 32763
72. 92653 Phyllanthus emblica L. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 44
73. 92835 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 630
74. 93190 Phyllanthus emblica L. N. Turreira-Garcia 349
75. 93207 Phyllanthus emblica L. D. Argyriou 324
76. 93305 Phyllanthus emblica L. N. Turreira-Garcia 583
77. 93585 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5768
78. 98303 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 183
79. 101755 Phyllanthus emblica L. P. Panyadee, W. Pongamornkul 43
80. 102520 Phyllanthus emblica L. V. Nguanchoo 771
81. 104934 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi 6091
82. 106030 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 6506
83. 106424 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 879
84. 107295 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 54
85. 111049 Phyllanthus emblica L. K. Kertsawang 4618
86. 113858 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 108
87. 115705 Phyllanthus emblica L. K. Wangwasit 180321 1
88. 116870 Phyllanthus emblica L. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 62
89. 117511 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1603
90. 117591 Phyllanthus emblica L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1683
91. 118338 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 226
92. 119045 Phyllanthus emblica L. K. Phromnoi 10
93. 120774 Phyllanthus emblica L. N. Muangyen 2756
94. 121394 Phyllanthus emblica L. N. Boonruang 455
95. 126258 Phyllanthus emblica L. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21415
96. 126259 Phyllanthus emblica L. Khin Myo Htwe 24263
97. 128064 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 900
98. 128211 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1081
99. 129356 Phyllanthus emblica L. Akharasit Bunsongthae 222
100. 131167 Phyllanthus emblica L. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang, U. Thongnak 4517
101. 131902 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 91
102. 132446 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 7288
103. 133852 Phyllanthus emblica L. Rapeeporn Kantasrila MSD 70
104. 137086 Phyllanthus emblica L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103008
105. 137580 Phyllanthus emblica L. K. Inthamma 1164
106. 139624 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2022 10
107. 139544 Phyllanthus emblica L. T. Choopan et al. 2021 87
108. 140668 Phyllanthus emblica L. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100321
109. 140669 Phyllanthus emblica L. Yumiko baba, Win Win Nwe 101642
110. 140963 Phyllanthus emblica L. W. Pongamornkul 8128
111. 142669 Phyllanthus emblica L. C. Maknoi et al. 5081

ปิด

QR code