ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 89033
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 624
Collected date

วันที่เก็บ

7 Feb 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

R. Duno & P. Panyadee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 112 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Nanakorn et al. 112
2. 6945 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Nanakorn et al. 6945
3. 8401 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Nanakorn et al. 8401
4. 9931 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose S. Watthana 4
5. 33353 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Jatupol K. 07-134
6. 34970 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 1774
7. 39711 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri 4818
8. 44962 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Piyawan Winichainan HN1162
9. 45454 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose N. Romkham 104
10. 45543 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose N. Romkham 193
11. 45878 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose C. Maknoi 3694
12. 46193 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose N. Romkham 281
13. 47210 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Chusie KY132
14. 48099 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri 4775
15. 50938 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose S. Watthana 3671
16. 53248 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7716
17. 57092 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri & N. Tathana 9370
18. 62114 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose D. Khrueasan MS459
19. 64389 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 2938
20. 65207 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose K. Srithi 503
21. 66624 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri 10469
22. 68056 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose P. Thongson & W. Boonprakop 0322
23. 72109 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 03989
24. 74928 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose C. Maknoi 6574
25. 73697 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 04107
26. 73974 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose K. Khwan 047
27. 76728 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose C. Maknoi 4650
28. 80544 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-359
29. 81953 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose M. Norsaengsri 11986
30. 83098 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 4633
31. 83767 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2794
32. 84060 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 4846
33. 94816 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Chusie & K. Srithi PK023
34. 95633 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul 5994
35. 101784 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose P. Panyadee & W. Pongamornkul 082
36. 112258 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose P. Panyadee 185
37. 122251 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9387
38. 122294 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9319
39. 131913 Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 102

ปิด

QR code