ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 9267
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sauropus garrettii Craib
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 69
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

10    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4347 Sauropus garrettii Craib W. Nanakorn et al. 4347
2. 11516 Sauropus garrettii Craib P. Suksathan 1126
3. 12265 Sauropus garrettii Craib P. Srisanga 290
4. 15359 Sauropus garrettii Craib W. Pongamornkul & R. Panya WP466
5. 20608 Sauropus garrettii Craib M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1507
6. 20921 Sauropus garrettii Craib P. Srisanga 1933
7. 22238 Sauropus garrettii Craib P. Srisanga 2298
8. 23136 Sauropus garrettii Craib P. Srisanga 2516
9. 38447 Sauropus garrettii Craib C. Maknoi & P. Srisanga 2219
10. 86019 Sauropus garrettii Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-023

ปิด

QR code