ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 89261
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chukrasia tabularis A.Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8109
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; fruits reddish brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29439 Chukrasia tabularis A.Juss. C. Glamwaewwong 1323
2. 41648 Chukrasia tabularis A.Juss. Parinyarat 1
3. 41729 Chukrasia tabularis A.Juss. J.F. Maxwell 09-209
4. 45963 Chukrasia tabularis A.Juss. C. Maknoi 3875
5. 46014 Chukrasia tabularis A.Juss. C. Maknoi 3851
6. 50227 Chukrasia tabularis A.Juss. J.F. Maxwell 10-26
7. 64168 Chukrasia tabularis A.Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2570
8. 66622 Chukrasia tabularis A.Juss. M. Norsaengsri 10467
9. 73237 Chukrasia tabularis A.Juss. M. Norsaengsri 11409
10. 76938 Chukrasia tabularis A.Juss. W. Tanming 712
11. 76942 Chukrasia tabularis A.Juss. W. Tanming 716
12. 81237 Chukrasia tabularis A.Juss. C. Maknoi 7419
13. 87125 Chukrasia tabularis A.Juss. P. Phaosrichai 303
14. 93691 Chukrasia tabularis A.Juss. K. Kertsawang 3610
15. 96278 Chukrasia tabularis A.Juss. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4460
16. 104385 Chukrasia tabularis A.Juss. T. Khambai 408
17. 125705 Chukrasia tabularis A.Juss. K. Punchay 531
18. 128434 Chukrasia tabularis A.Juss. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2235
19. 131208 Chukrasia tabularis A.Juss. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4558
20. 133764 Chukrasia tabularis A.Juss. W. Pongamornkul 7660
21. 134359 Chukrasia tabularis A.Juss. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2709
22. 137578 Chukrasia tabularis A.Juss. K. Inthamma 1162

ปิด

QR code