ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 9309
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Toddalia asiatica (L.) Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 9309
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jun 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in hill evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 269 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 269
2. 789 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 789
3. 7137 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 7137
4. 5773 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 5773
5. 6672 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 6672
6. 8729 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 8729
7. 9225 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9225
8. 9747 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 9747
9. 11725 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Nanakorn et al. 11725
10. 15411 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 603
11. 15342 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 449
12. 17015 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga 1332
13. 19331 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 1210
14. 22948 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 197
15. 24553 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Glamwaewwong 768
16. 31632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1955
17. 33337 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 07-118
18. 35040 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 1844
19. 35468 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8290
20. 35669 Toddalia asiatica (L.) Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8514
21. 35894 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08-235
22. 37466 Toddalia asiatica (L.) Lam. J.F. Maxwell 06-283
23. 38479 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi & P. Srisanga 2251
24. 39092 Toddalia asiatica (L.) Lam. Jatupol K. 08-441
25. 47281 Toddalia asiatica (L.) Lam. Chusie KY202
26. 48839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31552
27. 50137 Toddalia asiatica (L.) Lam. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32589
28. 50866 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3598
29. 50916 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Watthana 3649
30. 52526 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1605
31. 53164 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1454
32. 53632 Toddalia asiatica (L.) Lam. Yin-Jiantao 1617
33. 59937 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2095
34. 60586 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 088067
35. 61204 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 087992
36. 61508 Toddalia asiatica (L.) Lam. Ling Shein Man 087167
37. 62091 Toddalia asiatica (L.) Lam. D. Khrueasan MS-172
38. 64424 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 2973
39. 63605 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri & P. Thongson 6681
40. 65751 Toddalia asiatica (L.) Lam. M. Norsaengsri 10243
41. 65939 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Srithi 458
42. 66166 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3200
43. 67048 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 3630
44. 70839 Toddalia asiatica (L.) Lam. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 048
45. 73506 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Lakoet 0666
46. 73632 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 04042
47. 73654 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 04064
48. 74251 Toddalia asiatica (L.) Lam. Zhou-Shishun 7396
49. 75117 Toddalia asiatica (L.) Lam. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2510
50. 78099 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4444
51. 79241 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-436
52. 80006 Toddalia asiatica (L.) Lam. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097746
53. 83074 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 4609
54. 84823 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Kertsawang 2309
55. 88136 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5142
56. 89499 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5599
57. 90470 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-392
58. 92576 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5379
59. 93903 Toddalia asiatica (L.) Lam. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030175
60. 94532 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 1659
61. 95623 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 5984
62. 95985 Toddalia asiatica (L.) Lam. P. Phaosrichai 383
63. 95783 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6067
64. 98243 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-123
65. 98351 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-231
66. 104206 Toddalia asiatica (L.) Lam. S. Kamonnate 732
67. 107472 Toddalia asiatica (L.) Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-246
68. 108355 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 6563
69. 108887 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang & C.Y.Li 04750
70. 108970 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang & H.H.Yang 06616
71. 109061 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang 08086
72. 109108 Toddalia asiatica (L.) Lam. C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu & P.F.Lu 08022
73. 118855 Toddalia asiatica (L.) Lam. K. Inthamma 433
74. 120601 Toddalia asiatica (L.) Lam. N. Muangyen 2367
75. 125414 Toddalia asiatica (L.) Lam. W. Pongamornkul 7157
76. 126344 Toddalia asiatica (L.) Lam. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021291
77. 129220 Toddalia asiatica (L.) Lam. Akharasit Bunsongthae 36

ปิด

QR code