ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89783
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4701
Collected date

วันที่เก็บ

7 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; flowers yellowish green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phichit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 560
2. 6713 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 6713
3. 8799 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 8799
4. 10991 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 73
5. 24971 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Glamwaewwong 946
6. 27222 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Suksathan 3875
7. 33168 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Warintorn K. 08-152
8. 34651 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
9. 38560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi & P. Srisanga 2332
10. 38776 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 2446
11. 39906 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5013
12. 40084 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5190
13. 41629 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Chongko 673
14. 41739 Schleichera oleosa (Lour.) Oken J.F. Maxwell 09-219
15. 44837 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pimjai Maninak HN479
16. 44863 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Piyawan Winichainan HN1231
17. 44907 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Jareansup HN1319
18. 46100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 3795
19. 46270 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
20. 46563 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3534
21. 50718 Schleichera oleosa (Lour.) Oken L. Kamkom 08004
22. 53360 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8027
23. 55923 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pavlos Georgiadis 479
24. 57114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Boonprakop & M. Norsaengsri 229
25. 57997 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9099
26. 61861 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Ling Shein Man 087299
27. 63476 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 6733
28. 66228 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3266
29. 67204 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 717
30. 67215 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 728
31. 67514 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 780
32. 69011 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 633
33. 71412 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3852
34. 74798 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 04272
35. 75628 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Tanming 516
36. 76708 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11154
37. 79100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-295
38. 81925 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 11958
39. 83150 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 4685
40. 84774 Schleichera oleosa (Lour.) Oken K. Kertsawang 2260
41. 86294 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-298
42. 89845 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 818
43. 90699 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 961
44. 91754 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1122
45. 91826 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1194
46. 92397 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3870
47. 92927 Schleichera oleosa (Lour.) Oken D. Argyriou 37
48. 92972 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Turreira-Garcia 291
49. 94625 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3994
50. 93913 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Khin Myo Htwe 020368
51. 94731 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 196
52. 94733 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 195
53. 94773 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Kaweesin Kamwong 15
54. 95278 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4089
55. 104619 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 5763
56. 110422 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5540
57. 110571 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5686
58. 112302 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Buasroi Mala 37
59. 114364 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4707
60. 114592 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4941
61. 121114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 3096

ปิด

QR code