ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89825
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnamomum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4783
Collected date

วันที่เก็บ

21 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 6 m tall. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1697 Cinnamomum sp. W. Nanakorn et al. 1697
2. 1997 Cinnamomum sp. W. Nanakorn et al. 1997
3. 5978 Cinnamomum sp. W. Nanakorn et al. 5978
4. 8952 Cinnamomum sp. W. Nanakorn et al. 8952
5. 11506 Cinnamomum sp. P. Suksathan 1116
6. 12933 Cinnamomum sp. Serm & Thon 40
7. 13085 Cinnamomum sp. P. Srisanga 481
8. 16975 Cinnamomum sp. W. La-ongsri 90
9. 19196 Cinnamomum sp. S. Watthana and T. Riyapan 907
10. 24886 Cinnamomum sp. C. Glamwaewwong 882
11. 25069 Cinnamomum sp. C. Glamwaewwong 1019
12. 27477 Cinnamomum sp. P. Kumphet sn. 161
13. 28301 Cinnamomum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-29
14. 28315 Cinnamomum sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-25
15. 38078 Cinnamomum sp. S. Watthana 2455
16. 38185 Cinnamomum sp. P. Wessumritt 109
17. 46999 Cinnamomum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 218
18. 48244 Cinnamomum sp. M. Norsaengsri 6486
19. 50819 Cinnamomum sp. S. Watthana 3549
20. 54033 Cinnamomum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8211
21. 55514 Cinnamomum sp. S. Mattapha 53
22. 63945 Cinnamomum sp. M. Pinyosak & P. Wessumritt 206
23. 77898 Cinnamomum sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11170
24. 79106 Cinnamomum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-301
25. 79813 Cinnamomum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097986
26. 80706 Cinnamomum sp. W. Pongamornkul 4563
27. 80786 Cinnamomum sp. K. Phoutthavong et al. 522
28. 83079 Cinnamomum sp. W. Pongamornkul 4614
29. 83105 Cinnamomum sp. W. Pongamornkul 4640
30. 83879 Cinnamomum sp. S. Sawangsawat 593
31. 84794 Cinnamomum sp. K. Kertsawang 2280
32. 88177 Cinnamomum sp. W. Pongamornkul 5183
33. 93051 Cinnamomum sp. D. Argyriou 104
34. 95666 Cinnamomum sp. Chusie & K. Srithi SJ137
35. 101050 Cinnamomum sp. D. Khrueasan 11
36. 101052 Cinnamomum sp. D. Khrueasan 15
37. 102575 Cinnamomum sp. V. Nguanchoo 833
38. 105555 Cinnamomum sp. C. Maknoi 6898
39. 106167 Cinnamomum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 641
40. 106762 Cinnamomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 482
41. 106968 Cinnamomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 679
42. 110008 Cinnamomum sp. TLBG 606
43. 109993 Cinnamomum sp. TLBG 591

ปิด

QR code