ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 89828
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep.
Family name

ชื่อวงศ์

BUXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4786
Collected date

วันที่เก็บ

21 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1 m tall, male flowers single; style white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12736 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. K. Larsen, S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran & P. Puudjaa 45352
2. 14714 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. K. Larsen 33973
3. 31478 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 1607
4. 44280 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1099
5. 45167 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. M. Tanaros 570
6. 45871 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 3687
7. 52325 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7703
8. 52941 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 3936
9. 57703 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4122
10. 68306 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4409
11. 66484 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3303
12. 66513 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3332
13. 66523 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3343
14. 66534 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3354
15. 67299 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & R. Insea 8121
16. 67353 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. M. Norsaengsri & R. Insea 8176
17. 68332 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4435
18. 68431 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4534
19. 68484 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4587
20. 68689 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3053
21. 77961 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 5157
22. 89833 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. C. Maknoi 4792
23. 95334 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4146
24. 126825 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4066
25. 127760 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2647
26. 128573 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2013
27. 128669 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2109
28. 129514 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4372
29. 129597 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4455
30. 129721 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4579
31. 129725 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gagnep. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4583

ปิด

QR code